Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. 197k
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.158kVersija: Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d., 09:24
 Darbotvarkės klausimai
15:00 - 17:30   Diskusijos
17:30 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

15:00 - 17:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
41 pointDiskusijos su Danijos Ministru Pirmininku Larsu Løkke Rasmussenu Europos ateities tema
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
46 pointIlgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą
Komisijos pareiškimas
[2018/2941(RSP)]
24Galutinis terminas pointBendrosios rinkos teisės aktų rinkinys
Komisijos pareiškimas
[2018/2903(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
43Galutinis terminas pointPPO: tolesni veiksmai
Pranešimas:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Pranešimas „PPO: tolesni veiksmai“
[2018/2084(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
8Galutinis terminas point2018 m. ataskaita dėl Serbijos
Pranešimas:  David McAllister (A8-0331/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos
[2018/2146(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
5Galutinis terminas point2018 m. ataskaita dėl Kosovo
Pranešimas:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo
[2018/2149(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
4Galutinis terminas point2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Pranešimas:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
[2018/2145(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
6Galutinis terminas point2018 m. ataskaita dėl Albanijos
Pranešimas:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos
[2018/2147(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
7Galutinis terminas point2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
Pranešimas:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos
[2018/2144(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
13Galutinis terminas pointAkademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje
Pranešimas:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje
[2018/2117(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
15:00 - 17:30   Diskusijos     item on the agenda
Danijos Ministras Pirmininkas Lars Løkke Rasmussen30'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)25'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)50'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentas1'
Procedūra „prašau žodžio“   (9x5') 45'
Parlamento nariai90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointBendrosios rinkos teisės aktų rinkinys
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 20:00
43item on the agendapointPPO: tolesni veiksmai
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2018 m. lapkričio 26 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 16:00
8item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Serbijos
David McAllister (A8-0331/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
5item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
4item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
6item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Albanijos
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
7item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 21 d., 13:00
13item on the agendapointAkademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -PakeitimaiAntradienis, 2018 m. lapkričio 27 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. lapkričio 27 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas