Porządek obrad
BrukselaŚroda, 28 listopada 2018 r. - Czwartek, 29 listopada 2018 r. 201k
Środa, 28 listopada 2018163kWersja: Czwartek, 29 listopada 2018, 09:25
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 17:30   Debaty
17:30 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 17:30   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
41 pointDebata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
46 pointStrategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim
Oświadczenie Komisji
[2018/2941(RSP)]
24Termin pointPakiet dotyczący jednolitego rynku
Oświadczenie Komisji
[2018/2903(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
43Termin pointWTO: Przyszłe działania
Sprawozdanie:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Sprawozdanie w sprawie WTO: przyszłe działania
[2018/2084(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
8Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii
Sprawozdanie:  David McAllister (A8-0331/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii
[2018/2146(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
5Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa
Sprawozdanie:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa
[2018/2149(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
4Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
Sprawozdanie:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
[2018/2145(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
6Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii
Sprawozdanie:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii
[2018/2147(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
7Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry
Sprawozdanie:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry
[2018/2144(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
13Termin pointObrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
Sprawozdanie:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
[2018/2117(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
15:00 - 17:30   Debaty     item on the agenda
Premier Danii Lars Løkke Rasmussen30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)25'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)50'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Procedura pytań z sali   (9x5') 45'
Posłowie90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointPakiet dotyczący jednolitego rynku
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:00
43item on the agendapointWTO: Przyszłe działania
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 26 listopada 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 listopada 2018, 16:00
8item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii
David McAllister (A8-0331/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
5item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
4item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
6item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
7item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -PoprawkiŚroda, 21 listopada 2018, 13:00
13item on the agendapointObrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -PoprawkiWtorek, 27 listopada 2018, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 listopada 2018, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 27 listopada 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna