Dnevni red
BruseljSreda, 28. november 2018 - Četrtek, 29. november 2018 192k
Sreda, 28. november 2018157kRazličica: Četrtek, 29. november 2018, 09:26
 Točke na dnevnem redu
15:00 - 17:30   Razprave
17:30 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

15:00 - 17:30   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
41 pointRazprava s predsednikom danske vlade Larsom Løkkejem Rasmussenom o prihodnosti Evrope
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Razprave       Čas za govor
46 pointStrategija za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom
Izjava Komisije
[2018/2941(RSP)]
24Rok pointSveženj za enotni trg
Izjava Komisije
[2018/2903(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
43Rok pointSTO: pot naprej
Poročilo:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Poročilo o STO: pot naprej
[2018/2084(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
8Rok pointPoročilo o Srbiji za leto 2018
Poročilo:  David McAllister (A8-0331/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018
[2018/2146(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
5Rok pointPoročilo o Kosovu za leto 2018
Poročilo:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018
[2018/2149(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
4Rok pointPoročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
Poročilo:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
[2018/2145(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
6Rok pointPoročilo o Albaniji za leto 2018
Poročilo:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018
[2018/2147(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
7Rok pointPoročilo o Črni gori za leto 2018
Poročilo:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018
[2018/2144(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
13Rok pointVarstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU
Poročilo:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU
[2018/2117(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
15:00 - 17:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik danske vlade Lars Løkke Rasmussen30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)25'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)50'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavec mnenja1'
Razprava brez seznama govornikov   (9x5') 45'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointSveženj za enotni trg
  -Predlogi resolucijSreda, 5. december 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. december 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. december 2018, 20:00
43item on the agendapointSTO: pot naprej
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 26. november 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapointPoročilo o Srbiji za leto 2018
David McAllister (A8-0331/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapointPoročilo o Kosovu za leto 2018
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapointPoročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapointPoročilo o Albaniji za leto 2018
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapointPoročilo o Črni gori za leto 2018
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointVarstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Predlogi spremembTorek, 27. november 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 28. november 2018, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 27. november 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo