Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 28 november 2018 - Torsdagen den 29 november 2018 195k
Onsdagen den 28 november 2018161kUtgåva: Torsdagen den 29 november 2018, 09:26
 Punkter på föredragningslistan
15:00 - 17:30   Debatt
17:30 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

15:00 - 17:30   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
41 pointDiskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid
[2018/2734(RSP)]
17:30 - 24:00   Debatt       Talartid
46 pointStrategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet
Uttalande av kommissionen
[2018/2941(RSP)]
24Tidsfrist pointInremarknadspaketet
Uttalande av kommissionen
[2018/2903(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
43Tidsfrist pointWTO: vägen framåt
Betänkande:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Betänkande om WTO: vägen framåt
[2018/2084(INI)]
Utskottet för internationell handel
8Tidsfrist pointRapport för 2018 om Serbien
Betänkande:  David McAllister (A8-0331/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien
[2018/2146(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
5Tidsfrist pointRapport för 2018 om Kosovo
Betänkande:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo
[2018/2149(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
4Tidsfrist pointRapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Betänkande:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
[2018/2145(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
6Tidsfrist pointRapport för 2018 om Albanien
Betänkande:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien
[2018/2147(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
7Tidsfrist pointRapport för 2018 om Montenegro
Betänkande:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro
[2018/2144(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
13Tidsfrist pointFörsvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
Betänkande:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
[2018/2117(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
15:00 - 17:30   Debatt     item on the agenda
Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
17:30 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)25'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)50'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande1'
Ögonkontaktsförfarandet   (9x5') 45'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
24item on the agendapointInremarknadspaketet
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 december 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 december 2018, 20:00
43item on the agendapointWTO: vägen framåt
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 26 november 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 28 november 2018, 16:00
8item on the agendapointRapport för 2018 om Serbien
David McAllister (A8-0331/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
5item on the agendapointRapport för 2018 om Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
4item on the agendapointRapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
6item on the agendapointRapport för 2018 om Albanien
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
7item on the agendapointRapport för 2018 om Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 21 november 2018, 13:00
13item on the agendapointFörsvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 27 november 2018, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 28 november 2018, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 27 november 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande