Pořad jednání
BruselStředa, 28. listopadu 2018 - Čtvrtek, 29. listopadu 2018 200k
Čtvrtek, 29. listopadu 2018174kVerze: Čtvrtek, 29. listopadu 2018, 09:22
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:20   Rozpravy       Řečnická doba
51 pointVystoupení Spojeného království z Evropské unie
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2958(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
52 pointMezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2959(RSP)]
45Lhůta pointSituace zdravotně postižených žen
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Komise
Situace zdravotně postižených žen
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
39***IvotePoužívání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
23***IvoteObchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání
Zpráva:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
49***IvoteZměna přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
21***votePřistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy
Doporučení:  David Martin (A8-0376/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
44*voteJmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Zpráva o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Hospodářský a měnový výbor
17 voteUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Zpráva:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Rozpočtový výbor
40Lhůta***IvoteDočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
20Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro provozování leteckých služeb
Zpráva:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
48Lhůta voteNámitka podle článku 106: dichroman sodný
Návrhy usnesení
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Lhůta voteSkandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci
Návrhy usnesení
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Rozprava: Úterý, 23. října 2018
27Lhůta voteÚloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech
Návrh usnesení
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Rozprava: Čtvrtek, 15. listopadu 2018
43Lhůta voteSvětová obchodní organizace: další postup
Zpráva:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Zpráva o Světové obchodní organizaci: další postup
[2018/2084(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
8Lhůta voteZpráva o Srbsku za rok 2018
Zpráva:  David McAllister (A8-0331/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018
[2018/2146(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
5Lhůta voteZpráva o Kosovu za rok 2018
Zpráva:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018
[2018/2149(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
4Lhůta voteZpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018
Zpráva:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018
[2018/2145(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
6Lhůta voteZpráva o Albánii za rok 2018
Zpráva:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018
[2018/2147(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
7Lhůta voteZpráva o Černé Hoře za rok 2018
Zpráva:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2018
[2018/2144(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
13Lhůta voteObrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU
Zpráva:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o obraně akademické svobody v rámci vnější činnosti EU
[2018/2117(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
45Lhůta voteNávrhy usnesení - Situace zdravotně postižených žen
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Rozprava: Čtvrtek, 29. listopadu 2018
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)25'
Hlavní vyjednavač pro brexit10'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSituace zdravotně postižených žen
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Návrhy usneseníStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 26. listopadu 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 26. listopadu 2018, 20:00
40item on the agendapointDočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
20item on the agendapointSpolečná pravidla pro provozování leteckých služeb
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 26. listopadu 2018, 13:00
48item on the agendapointNámitka podle článku 106: dichroman sodný
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 26. listopadu 2018, 13:00
37item on the agendapointSkandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci
  -Návrhy usneseníÚterý, 27. listopadu 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 28. listopadu 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 28. listopadu 2018, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 28. listopadu 2018, 19:00
27item on the agendapointÚloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech
  -Návrh usneseníStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 26. listopadu 2018, 13:00
43item on the agendapointSvětová obchodní organizace: další postup
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníPondělí, 26. listopadu 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 28. listopadu 2018, 16:00
8item on the agendapointZpráva o Srbsku za rok 2018
David McAllister (A8-0331/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
5item on the agendapointZpráva o Kosovu za rok 2018
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
4item on the agendapointZpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
6item on the agendapointZpráva o Albánii za rok 2018
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
7item on the agendapointZpráva o Černé Hoře za rok 2018
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 21. listopadu 2018, 13:00
13item on the agendapointObrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 27. listopadu 2018, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 28. listopadu 2018, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 27. listopadu 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění