Esityslista
BrysselKeskiviikko 28. marraskuuta 2018 - Torstai 29. marraskuuta 2018 194k
Torstai 29. marraskuuta 2018166kVersio: Torstai 29. marraskuuta 2018, 09:23
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:20   Keskustelut
11:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:20   Keskustelut       Puheajat
51 pointYhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2958(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
52 pointMuuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2959(RSP)]
45Määräaika pointVammaisten naisten tilanne
Suullinen kysymys - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Komissio
Vammaisten naisten tilanne
11:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
39***IvoteKaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
23***IvoteTiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen
Mietintö:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
49***IvoteNeuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
21***voteSamoan liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen
Suositus:  David Martin (A8-0376/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
44*voteEuroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen
Mietintö:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Mietintö Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
17 voteEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Budjettivaliokunta
40Määräaika***IvoteSisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
20Määräaika***IvoteLentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt
Mietintö:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
48Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: natriumdikromaatti
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Määräaika voteCum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Keskustelu: Tiistai 23. lokakuuta 2018
27Määräaika voteSaksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa
Päätöslauselmaesitys
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Keskustelu: Torstai 15. marraskuuta 2018
43Määräaika voteWTO: tie eteenpäin
Mietintö:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin
[2018/2084(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
8Määräaika voteSerbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  David McAllister (A8-0331/2018)
Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2146(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
5Määräaika voteKosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2149(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
4Määräaika voteEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2145(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
6Määräaika voteAlbaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2147(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
7Määräaika voteMontenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2144(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
13Määräaika voteAkateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa
Mietintö:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa
[2018/2117(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
45Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Vammaisten naisten tilanne
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Keskustelu: Torstai 29. marraskuuta 2018
09:00 - 11:20   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)25'
Brexit-pääneuvottelija10'
Laatija (valiokunta)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointVammaisten naisten tilanne
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 26. marraskuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 26. marraskuuta 2018, 20:00
40item on the agendapointSisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
20item on the agendapointLentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -TarkistuksetMaanantai 26. marraskuuta 2018, 13:00
48item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: natriumdikromaatti
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. marraskuuta 2018, 13:00
37item on the agendapointCum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 27. marraskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 28. marraskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 28. marraskuuta 2018, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. marraskuuta 2018, 19:00
27item on the agendapointSaksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 26. marraskuuta 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: tie eteenpäin
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 26. marraskuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. marraskuuta 2018, 16:00
8item on the agendapointSerbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus
David McAllister (A8-0331/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
5item on the agendapointKosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
4item on the agendapointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
6item on the agendapointAlbaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
7item on the agendapointMontenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 21. marraskuuta 2018, 13:00
13item on the agendapointAkateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -TarkistuksetTiistai 27. marraskuuta 2018, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 28. marraskuuta 2018, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 27. marraskuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus