Dnevni red
BruxellesSrijeda, 28. studenog 2018. - Četvrtak, 29. studenog 2018. 196k
četvrtak, 29. studenog 2018.170kVerzija: četvrtak, 29. studenog 2018., 09:23
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:20   Rasprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
51 pointPovlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2958(RSP)]
Slijedi krug govornika iz klubova zastupnika
52 pointPriprema međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2959(RSP)]
45Rok pointPoložaj žena s invaliditetom
Usmeno pitanje - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Komisija
Položaj žena s invaliditetom
11:30 - 13:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
39***IvotePrimjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
23***IvoteTrgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno postupanje ili kažnjavanje
Izvješće:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Odbor za pravna pitanja
49***IvotePreraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihova dodjela drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa
Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
21***votePristupanje Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država
Preporuka:  David Martin (A8-0376/2018)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
44*voteImenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke
Izvješće:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Izvješće o Prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
17 voteMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Izvješće:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Odbor za proračune
40Rok***IvotePrivremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
20Rok***IvoteZajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici
Izvješće:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Odbor za promet i turizam
48Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: natrijev dikromat
Prijedlozi rezolucija
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Rok voteSkandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru
Prijedlozi rezolucija
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Rasprava: utorak, 23. listopada 2018.
27Rok voteUloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima
Prijedlog rezolucije
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Rasprava: četvrtak, 15. studenog 2018.
43Rok voteWTO: smjernice za budućnost
Izvješće:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Izvješće o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO): smjernice za budućnost
[2018/2084(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
8Rok voteIzvješće o Srbiji za 2018.
Izvješće:  David McAllister (A8-0331/2018)
Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018.
[2018/2146(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
5Rok voteIzvješće o Kosovu za 2018.
Izvješće:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018.

[2018/2149(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
4Rok voteIzvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018.
Izvješće:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Izvješće o Izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018.

[2018/2145(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
6Rok voteIzvješće o Albaniji za 2018.
Izvješće:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018.
[2018/2147(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
7Rok voteIzvješće o Crnoj Gori za 2018.
Izvješće:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018.
[2018/2144(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
13Rok voteObrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a
Izvješće:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a

[2018/2117(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
45Rok votePrijedlozi rezolucija - Položaj žena s invaliditetom
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Rasprava: četvrtak, 29. studenog 2018.
09:00 - 11:20   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Glavni pregovarač za Brexit10'
Podnositelj (odbor)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointPoložaj žena s invaliditetom
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 21. studenog 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 26. studenog 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 26. studenog 2018., 20:00
40item on the agendapointPrivremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
20item on the agendapointZajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -Amandmani ponedjeljak, 26. studenog 2018., 13:00
48item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: natrijev dikromat
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 26. studenog 2018., 13:00
37item on the agendapointSkandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 27. studenog 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 28. studenog 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 28. studenog 2018., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 28. studenog 2018., 19:00
27item on the agendapointUloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 21. studenog 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 26. studenog 2018., 13:00
43item on the agendapointWTO: smjernice za budućnost
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 26. studenog 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 28. studenog 2018., 16:00
8item on the agendapointIzvješće o Srbiji za 2018.
David McAllister (A8-0331/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
5item on the agendapointIzvješće o Kosovu za 2018.
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
4item on the agendapointIzvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018.
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
6item on the agendapointIzvješće o Albaniji za 2018.
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
7item on the agendapointIzvješće o Crnoj Gori za 2018.
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Amandmani srijeda, 21. studenog 2018., 13:00
13item on the agendapointObrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Amandmani utorak, 27. studenog 2018., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 28. studenog 2018., 19:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 27. studenog 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2018.Pravna napomena