Napirend
Brüsszel2018. november 28., Szerda - 2018. november 29., Csütörtök 199k
2018. november 29., csütörtök172kVáltozat: 2018. november 29., csütörtök, 09:24
 Napirendi pontok
09:00 - 11:20   Viták
11:30 - 13:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:20   Viták       Felszólalási  idő
51 pointAz Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2958(RSP)]
Ezután a képviselőcsoportok felszólalásai következnek.
52 pointA migrációról szóló globális ENSZ-megállapodásról szóló december 10–11-i marrákesi kormányközi konferencia előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2959(RSP)]
45Határidő pointA fogyatékossággal élő nők helyzete
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Bizottság
A fogyatékosággal élő nők helyzete
11:30 - 13:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
39***IvoteAz Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazása a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Jelentés a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
23***IvoteEgyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme
Jelentés:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Jelentés egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Jogi Bizottság
49***IvoteAz (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Jelentés az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
21***voteSzamoának az EU és a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása
Ajánlás:  David Martin (A8-0376/2018)
Ajánlás a Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
44*voteAz Európai Központi Bank felügyeleti testülete elnökének kinevezése
Jelentés:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Jelentés az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló javaslatról
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
17 voteAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Jelentés:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Költségvetési Bizottság
40Határidő***IvoteA határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon
Jelentés:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
20Határidő***IvoteA légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok
Jelentés:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Jelentés a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
48Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: nátrium-dikromát
Állásfoglalási indítványok
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Határidő voteA cum-ex-botrány: pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok
Állásfoglalási indítványok
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Vita: 2018. október 23., kedd
27Határidő voteA Német Ifjúságvédelmii Hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló családi vitákban
Állásfoglalási indítvány
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Vita: 2018. november 15., csütörtök
43Határidő voteWTO: a következő lépések
Jelentés:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Jelentés a WTO-ról: a következő lépések
[2018/2084(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
8Határidő voteA Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  David McAllister (A8-0331/2018)
Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentéséről
[2018/2146(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
5Határidő voteA Koszovóról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2018. évi jelentéséről
[2018/2149(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
4Határidő voteA Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentéséről
[2018/2145(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
6Határidő voteAz Albániáról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2018. évi jelentéséről
[2018/2147(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
7Határidő voteA Montenegróról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Jelentés a Bizottság Montenegróról szóló, 2018. évi jelentéséről
[2018/2144(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
13Határidő voteA tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben
Jelentés:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a tudományos élet szabadságának az Európai Unió külső tevékenysége keretében biztosítandó védelemről szóló ajánlásáról
[2018/2117(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. november 28., szerda
45Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A fogyatékossággal élő nők helyzete
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Vita: 2018. november 29., csütörtök
09:00 - 11:20   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)20'
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
A brexittel kapcsolatos tárgyalóküldöttség vezetője10'
Szerző (bizottság)5'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointA fogyatékossággal élő nők helyzete
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Állásfoglalási indítványok2018. november 21., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. november 26., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. november 26., hétfő, 20:00
40item on the agendapointA határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
20item on the agendapointA légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -Módosítások2018. november 26., hétfő, 13:00
48item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: nátrium-dikromát
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2018. november 26., hétfő, 13:00
37item on the agendapointA cum-ex-botrány: pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok
  -Állásfoglalási indítványok2018. november 27., kedd, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. november 28., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. november 28., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. november 28., szerda, 19:00
27item on the agendapointA Német Ifjúságvédelmii Hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló családi vitákban
  -Állásfoglalási indítvány2018. november 21., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2018. november 26., hétfő, 13:00
43item on the agendapointWTO: a következő lépések
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. november 26., hétfő, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. november 28., szerda, 16:00
8item on the agendapointA Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentés
David McAllister (A8-0331/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
5item on the agendapointA Koszovóról szóló, 2018. évi jelentés
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
4item on the agendapointA Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló, 2018. évi jelentés
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
6item on the agendapointAz Albániáról szóló, 2018. évi jelentés
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
7item on the agendapointA Montenegróról szóló, 2018. évi jelentés
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Módosítások2018. november 21., szerda, 13:00
13item on the agendapointA tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Módosítások2018. november 27., kedd, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. november 28., szerda, 19:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. november 27., kedd, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. november 29.Jogi nyilatkozat