Aġenda
BrussellL-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018 - Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2018 201k
Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2018175kVerżjoni: Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2018, 09:24
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:20   Dibattiti
11:30 - 13:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
51 pointIl-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2958(RSP)]
Segwit minn ċiklu ta' interventi ta' kelliema tal-gruppi politiċi
52 pointIl-preparazzjoni tal-Konferenza Intergovernattiva ta' Marrakech tal-10 u l-11 ta' Diċembru dwar il-Patt għall-Migrazzjoni Globali tan-NU
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2959(RSP)]
45Skadenza pointIs-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità
Mistoqsija orali - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kummissjoni
Is-sitwazzjoni ta' nisa b'diżabilità
11:30 - 13:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
39***IvoteApplikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
23***IvoteIl-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra (kodifikazzjoni)
Rapport:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (kodifikazzjoni)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
49***IvoteL-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601 jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal, li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
21***voteAdeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Istati tal-Paċifiku
Rakkomandazzjoni:  David Martin (A8-0376/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
44*voteĦatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
17 voteMobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Rapport:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Greċja – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
40Skadenza***IvoteRiintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 f'dak li jikkonċerna r-regoli applikabbli għar-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
20Skadenza***IvoteRegoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru
Rapport:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
48Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Dikromat tas-sodju
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Skadenza voteL-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 23 ta' Ottubru 2018
27Skadenza voteIr-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Dibattitu: Il-Ħamis, 15 ta' Novembru 2018
43Skadenza voteWTO: it-triq 'il quddiem
Rapport:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Rapport dwar id-WTO: it-triq 'il quddiem
[2018/2084(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
8Skadenza voteRapport tal-2018 dwar is-Serbja
Rapport:  David McAllister (A8-0331/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar is-Serbja
[2018/2146(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
5Skadenza voteRapport tal-2018 dwar il-Kosovo
Rapport:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Kosovo
[2018/2149(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
4Skadenza voteRapport tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Rapport:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
[2018/2145(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
6Skadenza voteRapport tal-2018 dwar l-Albanija
Rapport:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Albanija
[2018/2147(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
7Skadenza voteRapport tal-2018 dwar il-Montenegro
Rapport:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Montenegro
[2018/2144(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
13Skadenza voteDifiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE
Rapport:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Rapport dwar rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE
[2018/2117(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018
45Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Dibattitu: Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2018
09:00 - 11:20   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Kap Negozjatur tal-Brexit10'
Awtur (kumitat)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointIs-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 20:00
40item on the agendapointRiintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
20item on the agendapointRegoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -EmendiIt-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 13:00
48item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Dikromat tas-sodju
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 13:00
37item on the agendapointL-Iskandlu Cum Ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali attwali
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 27 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018, 19:00
27item on the agendapointIr-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Welfare taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim fil-familji transfruntieri
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: it-triq 'il quddiem
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi It-Tnejn, 26 ta' Novembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018, 16:00
8item on the agendapointRapport tal-2018 dwar is-Serbja
David McAllister (A8-0331/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
5item on the agendapointRapport tal-2018 dwar il-Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
4item on the agendapointRapport tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
6item on the agendapointRapport tal-2018 dwar l-Albanija
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
7item on the agendapointRapport tal-2018 dwar il-Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2018, 13:00
13item on the agendapointDifiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -EmendiIt-Tlieta, 27 ta' Novembru 2018, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2018, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 27 ta' Novembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2018Avviż legali