Agenda
BrusselWoensdag 28 november 2018 - Donderdag 29 november 2018 197k
Donderdag 29 november 2018173kVersie: Donderdag 29 november 2018, 09:25
 Agendapunten
09:00 - 11:20   Debatten
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:20   Debatten       Spreektijd
51 pointDe terugtrekking van het VK uit de Europese Unie
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2958(RSP)]
Gevolgd door één sprekersronde fracties
52 pointDe voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2959(RSP)]
45Deadline pointDe situatie van vrouwen met een handicap
Mondelinge vraag - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Commissie
De situatie van vrouwen met een handicap
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
39***IvoteToepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
23***IvoteHandel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing
Verslag:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Commissie juridische zaken
49***IvoteNieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
21***voteDe toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan
Aanbeveling:  David Martin (A8-0376/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Commissie internationale handel
44*voteBenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
17 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland – EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Begrotingscommissie
40Deadline***IvoteTijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
20Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten
Verslag:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
48Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: natriumdichromaat
Ontwerpresoluties
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Deadline voteHet Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader
Ontwerpresoluties
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Debat: Dinsdag 23 oktober 2018
27Deadline voteDe rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen
Ontwerpresolutie
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Debat: Donderdag 15 november 2018
43Deadline voteWTO: de weg vooruit
Verslag:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Verslag inzake de WTO: de weg vooruit
[2018/2084(INI)]
Commissie internationale handel
Debat: Woensdag 28 november 2018
8Deadline voteVerslag 2018 over Servië
Verslag:  David McAllister (A8-0331/2018)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Servië
[2018/2146(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
5Deadline voteVerslag 2018 over Kosovo
Verslag:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Kosovo
[2018/2149(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
4Deadline voteVerslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Verslag:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
[2018/2145(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
6Deadline voteVerslag 2018 over Albanië
Verslag:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Albanië
[2018/2147(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
7Deadline voteVerslag 2018 over Montenegro
Verslag:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Montenegro
[2018/2144(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
13Deadline voteVerdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU
Verslag:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU
[2018/2117(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Woensdag 28 november 2018
45Deadline voteOntwerpresoluties - De situatie van vrouwen met een handicap
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Debat: Donderdag 29 november 2018
09:00 - 11:20   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Hoofdonderhandelaar voor de brexit10'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointDe situatie van vrouwen met een handicap
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 21 november 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 26 november 2018, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 26 november 2018, 20:00
40item on the agendapointTijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
20item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -AmendementenMaandag 26 november 2018, 13:00
48item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: natriumdichromaat
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 26 november 2018, 13:00
37item on the agendapointHet Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader
  -OntwerpresolutiesDinsdag 27 november 2018, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 28 november 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 28 november 2018, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 28 november 2018, 19:00
27item on the agendapointDe rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen
  -OntwerpresolutieWoensdag 21 november 2018, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 26 november 2018, 13:00
43item on the agendapointWTO: de weg vooruit
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesMaandag 26 november 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 28 november 2018, 16:00
8item on the agendapointVerslag 2018 over Servië
David McAllister (A8-0331/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
5item on the agendapointVerslag 2018 over Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
4item on the agendapointVerslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
6item on the agendapointVerslag 2018 over Albanië
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
7item on the agendapointVerslag 2018 over Montenegro
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -AmendementenWoensdag 21 november 2018, 13:00
13item on the agendapointVerdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -AmendementenDinsdag 27 november 2018, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 28 november 2018, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 27 november 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling