Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 28 noiembrie 2018 - Joi, 29 noiembrie 2018 197k
Joi, 29 noiembrie 2018169kVersiune: Joi, 29 noiembrie 2018, 09:25
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:20   Dezbateri
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
51 pointRetragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2958(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
52 pointPregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2959(RSP)]
45Termen pointSituația femeilor cu dizabilități
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Comisia
Situația femeilor cu dizabilități
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
39***IvoteAplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor
Raport  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
23***IvoteComerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime
Raport  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
49***IvoteReangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

Raport  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
21***voteAderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific
Recomandare  David Martin (A8-0376/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
44*voteNumirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Raportreferitor la propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
17 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Raport  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Comisia pentru bugete
40Termen***IvoteReintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne
Raport  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
20Termen***IvoteNorme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate
Raport  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Comisia pentru transport și turism
48Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu
Propuneri de rezoluție
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Termen voteScandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare
Propuneri de rezoluție
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Dezbatere: Marţi, 23 octombrie 2018
27Termen voteRolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere
Propunere de rezoluţie
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Dezbatere: Joi, 15 noiembrie 2018
43Termen voteOMC: calea de urmat
Raport  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Raportul referitor la OMC: calea de urmat
[2018/2084(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
8Termen voteRaportul pe 2018 privind Serbia
Raport  David McAllister (A8-0331/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Serbia
[2018/2146(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
5Termen voteRaportul pe 2018 privind Kosovo
Raport  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo
[2018/2149(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
4Termen voteRaportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Raport  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
[2018/2145(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
6Termen voteRaportul pe 2018 privind Albania
Raport  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Albania
[2018/2147(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
7Termen voteRaportul pe 2018 privind Muntenegru
Raport  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru
[2018/2144(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
13Termen voteApărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE
Raport  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE
[2018/2117(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Miercuri, 28 noiembrie 2018
45Termen votePropuneri de rezoluție - Situația femeilor cu dizabilități
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Dezbatere: Joi, 29 noiembrie 2018
09:00 - 11:20   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Negociatorul-șef pentru Brexit10'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointSituația femeilor cu dizabilități
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 26 noiembrie 2018, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 26 noiembrie 2018, 20:00
40item on the agendapointReintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
20item on the agendapointNorme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -AmendamenteLuni, 26 noiembrie 2018, 13:00
48item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 26 noiembrie 2018, 13:00
37item on the agendapointScandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 27 noiembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 28 noiembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 28 noiembrie 2018, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 28 noiembrie 2018, 19:00
27item on the agendapointRolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 26 noiembrie 2018, 13:00
43item on the agendapointOMC: calea de urmat
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieLuni, 26 noiembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 28 noiembrie 2018, 16:00
8item on the agendapointRaportul pe 2018 privind Serbia
David McAllister (A8-0331/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
5item on the agendapointRaportul pe 2018 privind Kosovo
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
4item on the agendapointRaportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
6item on the agendapointRaportul pe 2018 privind Albania
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
7item on the agendapointRaportul pe 2018 privind Muntenegru
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -AmendamenteMiercuri, 21 noiembrie 2018, 13:00
13item on the agendapointApărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -AmendamenteMarţi, 27 noiembrie 2018, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 28 noiembrie 2018, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 27 noiembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică