Dnevni red
BruseljSreda, 28. november 2018 - Četrtek, 29. november 2018 192k
Četrtek, 29. november 2018168kRazličica: Četrtek, 29. november 2018, 09:26
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:20   Razprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:20   Razprave       Čas za govor
51 pointIzstop Združenega kraljestva iz Evropske unije
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2958(RSP)]
Sledi krog govornikov iz političnih skupin
52 pointPriprava na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2959(RSP)]
45Rok pointPoložaj invalidk
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2685(RSP)]
     
Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Položaj invalidk
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
39***IvoteUporaba standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0346/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
23***IvoteTrgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje
Poročilo:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo)
[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]
Odbor za pravne zadeve
49***IvotePonovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov
[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
21***votePristop Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami
Priporočilo:  David Martin (A8-0376/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani
[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
44*voteImenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)
Poročilo o predlogu za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
17 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/003 EL/Attica publishing
Poročilo:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)
[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]
Odbor za proračun
40Rok***IvoteZačasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
20Rok***IvoteSkupna pravila za opravljanje zračnih prevozov
Poročilo:  Claudia Țapardel (A8-0150/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti
[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]
Odbor za promet in turizem
48Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106: natrijev dikromat
Predlogi resolucij
[2018/2929(RSP)]
B8-0548/2018
37Rok voteAfera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru
Predlogi resolucij
[2018/2900(RSP)]
RC-B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018
Razprava: Torek, 23. oktober 2018
27Rok voteVloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih
Predlog resolucije
[2018/2856(RSP)]
B8-0546/2018
Razprava: Četrtek, 15. november 2018
43Rok voteSTO: pot naprej
Poročilo:  Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)
Poročilo o STO: pot naprej
[2018/2084(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
Razprava: Sreda, 28. november 2018
8Rok votePoročilo o Srbiji za leto 2018
Poročilo:  David McAllister (A8-0331/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018
[2018/2146(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
5Rok votePoročilo o Kosovu za leto 2018
Poročilo:  Igor Šoltes (A8-0332/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018
[2018/2149(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
4Rok votePoročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
Poročilo:  Ivo Vajgl (A8-0341/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
[2018/2145(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
6Rok votePoročilo o Albaniji za leto 2018
Poročilo:  Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018
[2018/2147(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
7Rok votePoročilo o Črni gori za leto 2018
Poročilo:  Charles Tannock (A8-0339/2018)
Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018
[2018/2144(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
13Rok voteVarstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU
Poročilo:  Wajid Khan (A8-0403/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU
[2018/2117(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Sreda, 28. november 2018
45Rok votePredlogi resolucij - Položaj invalidk
[2018/2685(RSP)]
B8-0547/2018
Razprava: Četrtek, 29. november 2018
09:00 - 11:20   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)25'
Glavni pogajalec za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije10'
Avtor (odbor)5'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
45item on the agendapointPoložaj invalidk
(O-000117/2018 - B8-0418/2018) 
  -Predlogi resolucijSreda, 21. november 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 26. november 2018, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 26. november 2018, 20:00
40item on the agendapointZačasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah
Tanja Fajon (A8-0356/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
20item on the agendapointSkupna pravila za opravljanje zračnih prevozov
Claudia Țapardel (A8-0150/2018
  -Predlogi spremembPonedeljek, 26. november 2018, 13:00
48item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106: natrijev dikromat
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. november 2018, 13:00
37item on the agendapointAfera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru
  -Predlogi resolucijTorek, 27. november 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 28. november 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 28. november 2018, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 28. november 2018, 19:00
27item on the agendapointVloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih
  -Predlog resolucijeSreda, 21. november 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 26. november 2018, 13:00
43item on the agendapointSTO: pot naprej
Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 26. november 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 28. november 2018, 16:00
8item on the agendapointPoročilo o Srbiji za leto 2018
David McAllister (A8-0331/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
5item on the agendapointPoročilo o Kosovu za leto 2018
Igor Šoltes (A8-0332/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
4item on the agendapointPoročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018
Ivo Vajgl (A8-0341/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
6item on the agendapointPoročilo o Albaniji za leto 2018
Knut Fleckenstein (A8-0334/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
7item on the agendapointPoročilo o Črni gori za leto 2018
Charles Tannock (A8-0339/2018
  -Predlogi spremembSreda, 21. november 2018, 13:00
13item on the agendapointVarstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU
Wajid Khan (A8-0403/2018
  -Predlogi spremembTorek, 27. november 2018, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 28. november 2018, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 27. november 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo