Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. prosince 2018 - Čtvrtek, 13. prosince 2018 251k
Pondělí, 10. prosince 2018168kVerze: Středa, 12. prosince 2018, 20:30
 Body k pořadu jednání
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
94Lhůta***IpointZavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Zpráva:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
46Lhůta***IpointOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Zpráva:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
[2017/0004(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
58Lhůta***IpointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Zpráva:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
47Lhůta pointPlné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Zpráva:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích
[2018/2092(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  pointSpolečná rozprava - Agentury EU Cedefop, EU-OSHA a Eurofound
49Lhůta***I-Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75

[2016/0257(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
50Lhůta***I-Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94

[2016/0254(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
59Lhůta***I-Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

[2016/0256(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  pointKrátké přednesení následujících zpráv:
18Lhůta -Vojenská mobilita
Zpráva:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Zpráva o vojenské mobilitě

[2018/2156(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
56 -Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU
Zpráva:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU

[2018/2090(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
57Lhůta -Nová evropská agenda pro kulturu
Zpráva:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu

[2018/2091(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (6x1') 6'
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)   (3x4') 12'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointZavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
47item on the agendapointPlné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
50item on the agendapointEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
59item on the agendapointEvropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
18item on the agendapointVojenská mobilita
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
57item on the agendapointNová evropská agenda pro kulturu
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. prosince 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění