Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. december 2018 - Torsdag den 13. december 2018 249k
Mandag den 10. december 2018163kUdgave: Onsdag den 12. december 2018, 20:30
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
94Frist***IpointOprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Betænkning:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
46Frist***IpointBeskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Betænkning:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
[2017/0004(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
58Frist***IpointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Betænkning:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
47Frist pointDen fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien
Betænkning:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser
[2018/2092(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  pointForhandling under ét - EU-agenturerne Cedefop, EU-OSHA og Eurofound
49Frist***I-Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
50Frist***I-Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
59Frist***I-Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
18Frist -Militær mobilitet
Betænkning:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Betænkning om militær mobilitet

[2018/2156(INI)]
Udenrigsudvalget
56 -Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker
Betænkning:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker

[2018/2090(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
57Frist -En ny europæisk kulturdagsorden
Betænkning:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden

[2018/2091(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (6x1') 6'
Ordførere (forretningsordenens artikel 52, stk. 2)   (3x4') 12'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointOprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 10. december 2018, 19:00
46item on the agendapointBeskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
58item on the agendapointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
47item on the agendapointDen fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
49item on the agendapointDet Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
50item on the agendapointDet Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
59item on the agendapointDet Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitær mobilitet
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
57item on the agendapointEn ny europæisk kulturdagsorden
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. december 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. december 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. december 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse