Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018 243k
Maanantai 10. joulukuuta 2018156kVersio: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 20:34
 Esityslistan kohdat
17:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
94Määräaika***IpointYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Mietintö:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
46Määräaika***IpointTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
Mietintö:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
[2017/0004(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
58Määräaika***IpointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Mietintö:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
47Määräaika pointSchengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
Mietintö:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Mietintö Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta

[2018/2092(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - EU:n virastot Cedefop, EU-OSHA ja Eurofound
49Määräaika***I-Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta

[2016/0257(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
50Määräaika***I-Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Mietintö:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta

[2016/0254(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
59Määräaika***I-Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta

[2016/0256(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
18Määräaika -Sotilaallinen liikkuvuus
Mietintö:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Mietintö sotilaallisesta liikkuvuudesta

[2018/2156(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
56 -Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset
Mietintö:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Mietintö koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset

[2018/2090(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
57Määräaika -Euroopan uusi kulttuuriohjelma
Mietintö:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Mietintö Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta

[2018/2091(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (6x1') 6'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
46item on the agendapointTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
58item on the agendapointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
47item on the agendapointSchengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
49item on the agendapointEuroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
50item on the agendapointEuroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
59item on the agendapointEuroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
18item on the agendapointSotilaallinen liikkuvuus
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
57item on the agendapointEuroopan uusi kulttuuriohjelma
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus