Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. prosinca 2018. - Četvrtak, 13. prosinca 2018. 247k
ponedjeljak, 10. prosinca 2018.162kVerzija: srijeda, 12. prosinca 2018., 20:35
 Točke dnevnog reda
17:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
94Rok***IpointUspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Izvješće:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
46Rok***IpointZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Izvješće:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
[2017/0004(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
58Rok***IpointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Izvješće:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani].
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
47Rok pointPuna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
Izvješće:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Izvješće o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama
[2018/2092(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  pointZajednička rasprava - Agencije EU-a Cedefop, EU-OSHA i Eurofound
49Rok***I-Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)


Izvješće:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75

[2016/0257(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
50Rok***I-Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94


[2016/0254(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
59Rok***I-Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Izvješće:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75


[2016/0256(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  pointKratko predstavljanje sljedećih izvješća:
18Rok -Vojna mobilnost
Izvješće:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Izvješće o vojnoj mobilnosti

[2018/2156(INI)]
Odbor za vanjske poslove
56 -Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a
Izvješće:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a

[2018/2090(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
57Rok -Nova europska agenda za kulturu


Izvješće:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu

[2018/2091(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
17:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)40'
Izvjestitelji   (7x6') 42'
Izvjestitelji za mišljenje   (6x1') 6'
Izvjestitelji (članak 52. stavak 2.)   (3x4') 12'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (8x5') 40'
Zastupnici134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointUspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
46item on the agendapointZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
58item on the agendapointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
47item on the agendapointPuna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
49item on the agendapointEuropski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)


Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
50item on the agendapointEuropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
59item on the agendapointEuropska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
18item on the agendapointVojna mobilnost
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
57item on the agendapointNova europska agenda za kulturu


Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. prosinca 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2018.Pravna napomena