Napirend
Strasbourg2018. december 10., Hétfő - 2018. december 13., Csütörtök 249k
2018. december 10., hétfő162kVáltozat: 2018. december 12., szerda, 20:35
 Napirendi pontok
17:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

17:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
94Határidő***IpointA környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása
Jelentés:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
46Határidő***IpointA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Jelentés:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0004(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
58Határidő***IpointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Jelentés:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
47Határidő pointA schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása
Jelentés:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról, a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének megszüntetéséről
[2018/2092(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  pointKözös vita - A Cedefop, az EU-OSHA és az Eurofound uniós ügynökség
49Határidő***I-Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Jelentés:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0257(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
50Határidő***I-Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0254(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
59Határidő***I-Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Jelentés:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[2016/0256(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  pointAz alábbi jelentések rövid ismertetése:
18Határidő -Katonai mobilitás
Jelentés:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Jelentés a katonai mobilitásról

[2018/2156(INI)]
Külügyi Bizottság
56 -Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához
Jelentés:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához

[2018/2090(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
57Határidő -Új európai kulturális menetrend
Jelentés:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Jelentés az új európai kulturális menetrendről

[2018/2091(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
2  pointEgyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)
17:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)40'
Előadók   (7x6') 42'
A vélemény előadói   (6x1') 6'
Előadók (az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)   (3x4') 12'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointA környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
46item on the agendapointA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
58item on the agendapointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
47item on the agendapointA schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
49item on the agendapointEurópai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
50item on the agendapointEurópai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
59item on the agendapointEurópai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
18item on the agendapointKatonai mobilitás
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
57item on the agendapointÚj európai kulturális menetrend
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. december 7., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. december 10., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. december 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. december 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. december 13.Jogi nyilatkozat