Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. 250k
Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.163kVersija: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 20:36
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
94Galutinis terminas***IpointAplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
Pranešimas:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
46Galutinis terminas***IpointDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Pranešimas:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
[2017/0004(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
58Galutinis terminas***IpointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
47Galutinis terminas pointŠengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje
Pranešimas:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Pranešimas „Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas“
[2018/2092(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  pointBendros diskusijos - ES agentūros Cedefop, EU-OSHA ir Eurofound
49Galutinis terminas***I-Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Pranešimas:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75

[2016/0257(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
50Galutinis terminas***I-Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94

[2016/0254(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
59Galutinis terminas***I-Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Pranešimas:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75

[2016/0256(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
18Galutinis terminas -Karinis mobilumas
Pranešimas:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Pranešimas dėl karinio mobilumo

[2018/2156(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
56 -Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką
Pranešimas:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Pranešimas „Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką“

[2018/2090(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
57Galutinis terminas -Nauja Europos kultūros darbotvarkė
Pranešimas:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės

[2018/2091(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (6x1') 6'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (3x4') 12'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointAplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
46item on the agendapointDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
58item on the agendapointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
47item on the agendapointŠengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
49item on the agendapointEuropos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
50item on the agendapointEuropos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
59item on the agendapointEuropos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
18item on the agendapointKarinis mobilumas
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
57item on the agendapointNauja Europos kultūros darbotvarkė
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. gruodžio 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas