Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018 255k
It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018169kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 20:37
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
94Skadenza***IpointL-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Rapport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
46Skadenza***IpointIl-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Rapport:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
[2017/0004(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
58Skadenza***IpointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Rapport:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
47Skadenza pointL-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija
Rapport:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Rapport dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru
[2018/2092(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  pointDibattitu konġunt - L-Aġenziji tal-UE CEDEFOP, EU-OSHA u Eurofound
49Skadenza***I-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75

[2016/0257(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
50Skadenza***I-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94

[2016/0254(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
59Skadenza***I-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75

[2016/0256(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  pointPreżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
18Skadenza -Mobbiltà militari
Rapport:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Rapport dwar il-mobbiltà militari

[2018/2156(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
56 -L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE
Rapport:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Rapport dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE

[2018/2090(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
57Skadenza -Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
Rapport:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Rapport dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura

[2018/2091(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)40'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs għal opinjoni   (6x1') 6'
Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointL-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
46item on the agendapointIl-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
58item on the agendapointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
47item on the agendapointL-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
49item on the agendapointĊentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
50item on the agendapointAġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
59item on the agendapointFondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
18item on the agendapointMobbiltà militari
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
57item on the agendapointAġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 7 ta' Diċembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2018Avviż legali