Agenda
StraatsburgMaandag 10 december 2018 - Donderdag 13 december 2018 248k
Maandag 10 december 2018165kVersie: Woensdag 12 december 2018, 20:38
 Agendapunten
17:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
94Deadline***IpointVaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
46Deadline***IpointBescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Verslag:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
[2017/0004(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
58Deadline***IpointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Verslag:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
47Deadline pointVolledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië
Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht
[2018/2092(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  pointGecombineerde behandeling - EU-agentscchappen Cedefop, EU-OSHA en Eurofound
49Deadline***I-Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
50Deadline***I-Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad

[2016/0254(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
59Deadline***I-Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

[2016/0256(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
18Deadline -Militaire mobiliteit
Verslag:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Verslag over militaire mobiliteit

[2018/2156(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
56 -Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid
Verslag:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

[2018/2090(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
57Deadline -Nieuwe Europese Agenda voor cultuur
Verslag:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur

[2018/2091(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (6x1') 6'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointVaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
46item on the agendapointBescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
47item on the agendapointVolledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitaire mobiliteit
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
57item on the agendapointNieuwe Europese Agenda voor cultuur
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 december 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 december 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 december 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2018Juridische mededeling