Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 decembrie 2018 - Joi, 13 decembrie 2018 251k
Luni, 10 decembrie 2018163kVersiune: Miercuri, 12 decembrie 2018, 20:39
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
94Termen***IpointInstituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Raport  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
46Termen***IpointProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Raport  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
[2017/0004(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
58Termen***IpointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Raport  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
47Termen pointAplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România
Raport  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene
[2018/2092(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  pointDezbatere comună - Agențiile UE Cedefop, EU-OSHA și Eurofound
49Termen***I-Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Anne Sander (A8-0273/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
50Termen***I-Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

[2016/0254(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
59Termen***I-Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului

[2016/0256(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
18Termen -Mobilitatea militară
Raport  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Raport referitor la mobilitatea militară

[2018/2156(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
56 -Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE
Raport  Yana Toom (A8-0400/2018)
Raport referitor lla educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE

[2018/2090(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
57Termen -Noua agendă europeană pentru cultură
Raport  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură

[2018/2091(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (7x6') 42'
Raportori pentru aviz   (6x1') 6'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (3x4') 12'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointInstituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
46item on the agendapointProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
47item on the agendapointAplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
49item on the agendapointCentrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
50item on the agendapointAgenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
59item on the agendapointFundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
18item on the agendapointMobilitatea militară
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
57item on the agendapointNoua agendă europeană pentru cultură
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 decembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 decembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 decembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 13 decembrie 2018Notă juridică