Program
ŠtrasburgPondelok, 10. decembra 2018 - Štvrtok, 13. decembra 2018 254k
Pondelok, 10. decembra 2018169kVerzia: Streda, 12. decembra 2018, 20:40
 Body programu
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
94Termín***IpointZriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Správa:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
46Termín***IpointOchrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
Správa:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
[2017/0004(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
58Termín***IpointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Správa:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
47Termín pointÚplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Správa:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach
[2018/2092(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  pointSpoločná rozprava - Agentúry EÚ Cedefop, EU-OSHA a Eurofound
49Termín***I-Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75

[2016/0257(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
50Termín***I-Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

[2016/0254(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
59Termín***I-Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75

[2016/0256(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
18Termín -Vojenská mobilita
Správa:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Správa o vojenskej mobilite

[2018/2156(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
56 -Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
Správa:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ

[2018/2090(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
57Termín -Nová európska stratégia pre kultúru
Správa:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Správa o novej európskej stratégii pre kultúru

[2018/2091(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (6x1') 6'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)   (3x4') 12'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci134'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF7'30NI5'30
94item on the agendapointZriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
47item on the agendapointÚplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
49item on the agendapointEurópske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
50item on the agendapointEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
59item on the agendapointEurópska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
18item on the agendapointVojenská mobilita
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
57item on the agendapointNová európska stratégia pre kultúru
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. decembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. decembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 13. decembra 2018Právne oznámenie