Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. prosince 2018 - Čtvrtek, 13. prosince 2018 251k
Úterý, 11. prosince 2018182kVerze: Středa, 12. prosince 2018, 20:30
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
37 pointPříprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2871(RSP)]
107 pointVýsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
56 voteVzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU
Zpráva:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU
[2018/2090(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
83***IvoteKoordinace systémů sociálního zabezpečení
Zpráva:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
82***IvoteZřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti
Zpráva:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
86Lhůta***IvoteAzylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů
[2018/0371(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(částečné hlasování: 29/11/2018)
94Lhůta***IvoteZavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Zpráva:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
46Lhůta***IvoteOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Zpráva:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
[2017/0004(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
58Lhůta***IvoteTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Zpráva:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
49Lhůta***IvoteEvropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75
[2016/0257(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
50Lhůta***IvoteEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
59Lhůta***IvoteEvropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75
[2016/0256(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
74Lhůta***IvoteDoplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
[2018/0220(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
85Lhůta vote Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Lhůta voteHumanitární víza
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech
[2018/2271(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
98Lhůta***IvoteVízový kodex
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
52Lhůta*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
[2016/0406(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
47Lhůta votePlné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Zpráva:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích
[2018/2092(INI)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
18Lhůta voteVojenská mobilita
Zpráva:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Zpráva o vojenské mobilitě
[2018/2156(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
57Lhůta voteNová evropská agenda pro kulturu
Zpráva:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu
[2018/2091(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
15:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
29Lhůta pointZávěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus
Zpráva:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Zpráva o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus
[2018/2044(INI)]
Zvláštní výbor pro terorismus
  pointSpolečná rozprava - Dohoda o partnerství EU-Japonsko
25***-Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko
Doporučení:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
32Lhůta -Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Zpráva:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

[2018/0091M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
54***-Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko
Doporučení:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
75Lhůta -Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Zpráva:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie

[2018/0122M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
113Lhůta -Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku
Prohlášení Komise

[2018/2979(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
114 pointRozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2018/2980(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika (článek 36 SEU)
28Lhůta -Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Zpráva:  David McAllister (A8-0392/2018)
Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

[2018/2097(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
30Lhůta -Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Zpráva:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

[2018/2099(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
27Lhůta pointVýroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
Zpráva:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
[2018/2098(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
16Lhůta pointDohoda o přidružení EU-Ukrajina
Zpráva:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou
[2017/2283(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
96Lhůta pointNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Zpráva:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Rozpočtový výbor
91Lhůta***IpointZřízení Nástroje pro propojení Evropy
Zpráva:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
92Lhůta***IpointZřízení Evropského obranného fondu
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  pointSpolečná rozprava - Horizont Evropa
89Lhůta***I-Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Zpráva:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
88Lhůta***I-Program, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Euroskupiny (včetně odpovědí)10'
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)20'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodajové   (16x6') 96'
Navrhovatelé   (19x1') 19'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (10x5') 50'
Poslanci164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointAzylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
94item on the agendapointZavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
50item on the agendapointEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
59item on the agendapointEvropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. prosince 2018, 13:00
74item on the agendapointDoplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
85item on the agendapoint Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitární víza
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -Pozměňovací návrhyPátek, 7. prosince 2018, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
98item on the agendapointVízový kodex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 7. prosince 2018, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
52item on the agendapointSpolečný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
47item on the agendapointPlné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
18item on the agendapointVojenská mobilita
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
57item on the agendapointNová evropská agenda pro kulturu
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
29item on the agendapointZávěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
32item on the agendapointDohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
75item on the agendapointDohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
113item on the agendapointOdpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. prosince 2018, 19:00
28item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
David McAllister (A8-0392/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
30item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
27item on the agendapointVýroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
16item on the agendapointDohoda o přidružení EU-Ukrajina
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
96item on the agendapointNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
91item on the agendapointZřízení Nástroje pro propojení Evropy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
92item on the agendapointZřízení Evropského obranného fondu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
89item on the agendapointZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
88item on the agendapointProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. prosince 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění