Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. prosinca 2018. - Četvrtak, 13. prosinca 2018. 247k
utorak, 11. prosinca 2018.177kVerzija: srijeda, 12. prosinca 2018., 20:35
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
37 pointPriprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018.
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2871(RSP)]
107 pointIshod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
56 voteObrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a
Izvješće:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a
[2018/2090(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
83***IvoteKoordinacija sustava socijalne sigurnosti
Izvješće:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
82***IvoteOsnivanje Europskog nadzornog tijela za rad
Izvješće:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
86Rok***IvoteFond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza
Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa
[2018/0371(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
(Djelomično glasovanje: 29.11.2018.)
94Rok***IvoteUspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Izvješće:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
46Rok***IvoteZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Izvješće:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
[2017/0004(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
58Rok***IvoteTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Izvješće:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani].
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
49Rok***IvoteEuropski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)


Izvješće:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75
[2016/0257(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
50Rok***IvoteEuropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Izvješće:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94


[2016/0254(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
59Rok***IvoteEuropska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Izvješće:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75


[2016/0256(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
74Rok***IvoteDopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[2018/0220(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
85Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima


[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Rok voteHumanitarne vize
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama
[2018/2271(INL)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
98Rok***IvoteZakonik o vizama
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
52Rok*voteZajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga
Izvješće:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga

[2016/0406(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
47Rok votePuna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
Izvješće:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Izvješće o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama
[2018/2092(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
18Rok voteVojna mobilnost
Izvješće:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Izvješće o vojnoj mobilnosti
[2018/2156(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
57Rok voteNova europska agenda za kulturu


Izvješće:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu
[2018/2091(INI)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
Rasprava: ponedjeljak, 10. prosinca 2018.
15:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
29Rok pointZaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam
Izvješće:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Izvješće o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam
[2018/2044(INI)]
Posebni odbor za terorizam
  pointZajednička rasprava - Sporazum o partnerstvu EU-a i Japana
25***-Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana
Preporuka:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
32Rok -Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Izvješće:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

[2018/0091M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
54***-Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana
Preporuka:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
75Rok -Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Izvješće:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

[2018/0122M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
113Rok -Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu
Izjava Komisije

[2018/2979(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
114 pointPresuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2018/2980(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Europska vanjska, sigurnosna i obrambena politika (članak 36. Ugovora o Europskoj uniji)
28Rok -Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike


Izvješće:  David McAllister (A8-0392/2018)
Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike

[2018/2097(INI)]
Odbor za vanjske poslove
30Rok -Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike


Izvješće:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike

[2018/2099(INI)]
Odbor za vanjske poslove
27Rok pointGodišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
Izvješće:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
[2018/2098(INI)]
Odbor za vanjske poslove
16Rok pointSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Izvješće:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
[2017/2283(INI)]
Odbor za vanjske poslove
96Rok pointNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.
Izvješće:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Odbor za proračune
91Rok***IpointUspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe
Izvješće:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Izvješće o Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Odbor za promet i turizam
92Rok***IpointUspostava Europskog fonda za obranu
Izvješće:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  pointZajednička rasprava - Obzor Europa
89Rok***I-Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Izvješće:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
88Rok***I-Program za provedbu Obzora Europa
Izvješće:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Euroskupine (uključujući odgovore)10'
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)30'
Izvjestitelji   (16x6') 96'
Izvjestitelji za mišljenje   (19x1') 19'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (10x5') 50'
Zastupnici164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
94item on the agendapointUspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
46item on the agendapointZaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
58item on the agendapointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
49item on the agendapointEuropski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)


Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
50item on the agendapointEuropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
59item on the agendapointEuropska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
74item on the agendapointDopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
85item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima

  -Amandmani četvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
109item on the agendapointHumanitarne vize
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -Amandmani petak, 7. prosinca 2018., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
98item on the agendapointZakonik o vizama
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amandmani; odbijanjepetak, 7. prosinca 2018., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
52item on the agendapointZajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
47item on the agendapointPuna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
18item on the agendapointVojna mobilnost
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
57item on the agendapointNova europska agenda za kulturu


Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
29item on the agendapointZaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
32item on the agendapointSporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
75item on the agendapointSporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
113item on the agendapointAdekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
28item on the agendapointGodišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike


David McAllister (A8-0392/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
30item on the agendapointGodišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike


Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
27item on the agendapointGodišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
16item on the agendapointSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
96item on the agendapointNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Amandmani utorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
91item on the agendapointUspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
92item on the agendapointUspostava Europskog fonda za obranu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
89item on the agendapointUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
88item on the agendapointProgram za provedbu Obzora Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. prosinca 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2018.Pravna napomena