Napirend
Strasbourg2018. december 10., Hétfő - 2018. december 13., Csütörtök 249k
2018. december 11., kedd181kVáltozat: 2018. december 12., szerda, 20:35
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
37 pointAz Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2871(RSP)]
107 pointAz eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
56 voteOktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához
Jelentés:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához
[2018/2090(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
83***IvoteA szociális biztonsági rendszerek koordinálása
Jelentés:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk
82***IvoteAz Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása
Jelentés:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Bizottsági határozat tárgyalások megkezdéséről - 69c. cikk
86Határidő***IvoteMenekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Jelentés az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0371(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
(Részleges szavazás: 2018. november 29.)
94Határidő***IvoteA környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása
Jelentés:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
46Határidő***IvoteA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Jelentés:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0004(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
58Határidő***IvoteAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Jelentés:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
49Határidő***IvoteEurópai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Jelentés:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0257(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
50Határidő***IvoteEurópai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0254(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
59Határidő***IvoteEurópai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Jelentés:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2016/0256(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
74Határidő***IvoteAz EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése
Jelentés:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Jelentés az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0220(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
85Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Határidő voteHumanitárius célú vízumok
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a humanitárius célú vízumokról
[2018/2271(INL)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
98Határidő***IvoteVízumkódex
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
52Határidő*voteKözös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében
Jelentés:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0406(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
47Határidő voteA schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása
Jelentés:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról, a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének megszüntetéséről
[2018/2092(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
18Határidő voteKatonai mobilitás
Jelentés:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Jelentés a katonai mobilitásról
[2018/2156(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
57Határidő voteÚj európai kulturális menetrend
Jelentés:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Jelentés az új európai kulturális menetrendről
[2018/2091(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Vita: 2018. december 10., hétfő
15:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
29Határidő pointA terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai
Jelentés:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Jelentés a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításairól és ajánlásairól
[2018/2044(INI)]
Terrorizmussal foglalkozó különbizottság
  pointKözös vita - EU–Japán partnerségi megállapodás
25***-EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás
Ajánlás:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
32Határidő -EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0091M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
54***-EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás
Ajánlás:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Külügyi Bizottság
75Határidő -EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2018/0122M(NLE)]
Külügyi Bizottság
113Határidő -A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége
A Bizottság nyilatkozata

[2018/2979(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
114 pointAz Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2018/2980(RSP)]
  pointKözös vita - Európai kül-, biztonság- és védelempolitika (az EUSZ 36. cikke)
28Határidő -Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról
Jelentés:  David McAllister (A8-0392/2018)
Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról

[2018/2097(INI)]
Külügyi Bizottság
30Határidő -Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról
Jelentés:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről

[2018/2099(INI)]
Külügyi Bizottság
27Határidő pointÉves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
Jelentés:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
[2018/2098(INI)]
Külügyi Bizottság
16Határidő pointEU–Ukrajna társulási megállapodás
Jelentés:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Jelentés az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtásáról
[2017/2283(INI)]
Külügyi Bizottság
96Határidő pointAz Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre
Jelentés:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Jelentés az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Költségvetési Bizottság
91Határidő***IpointAz Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása
Jelentés:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
92Határidő***IpointAz Európai Védelmi Alap létrehozása
Jelentés:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  pointKözös vita - Európai horizont
89Határidő***I-Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Jelentés:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
88Határidő***I-Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Jelentés:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Az eurócsoport elnöke (válaszokkal együtt)10'
Tanács (válaszokkal együtt)20'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)30'
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Előadók   (16x6') 96'
A vélemény előadói   (19x1') 19'
„Catch the eye”   (10x5') 50'
Képviselők164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointMenekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
94item on the agendapointA környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
46item on the agendapointA munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
58item on the agendapointAz élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
49item on the agendapointEurópai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
50item on the agendapointEurópai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
59item on the agendapointEurópai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Módosítások; elutasítás2018. december 5., szerda, 13:00
74item on the agendapointAz EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
85item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei
  -Módosítások2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
109item on the agendapointHumanitárius célú vízumok
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -Módosítások2018. december 7., péntek, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
98item on the agendapointVízumkódex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 7., péntek, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 10., hétfő, 19:00
52item on the agendapointKözös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
47item on the agendapointA schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
18item on the agendapointKatonai mobilitás
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
57item on the agendapointÚj európai kulturális menetrend
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2018. december 5., szerda, 13:00
29item on the agendapointA terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
32item on the agendapointEU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
75item on the agendapointEU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
113item on the agendapointA személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége
  -Állásfoglalási indítványok2018. december 11., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2018. december 12., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2018. december 12., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 12., szerda, 19:00
28item on the agendapointÉves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról
David McAllister (A8-0392/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
30item on the agendapointÉves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
27item on the agendapointÉves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
16item on the agendapointEU–Ukrajna társulási megállapodás
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Módosítások2018. december 5., szerda, 13:00
96item on the agendapointAz Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Módosítások2018. december 11., kedd, 12:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 11., kedd, 19:00
91item on the agendapointAz Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 11., kedd, 16:00
92item on the agendapointAz Európai Védelmi Alap létrehozása
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 11., kedd, 16:00
89item on the agendapointAz Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 11., kedd, 16:00
88item on the agendapointAz Európai horizont végrehajtását szolgáló program
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Módosítások; elutasítás2018. december 6., csütörtök, 18:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2018. december 11., kedd, 16:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2018. december 7., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2018. december 10., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2018. december 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2018. december 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2018. december 13.Jogi nyilatkozat