Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018 255k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018188kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 20:37
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
37 pointTħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2871(RSP)]
107 pointRiżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
56 voteL-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE
Rapport:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Rapport dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE
[2018/2090(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
83***IvoteKoordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
Rapport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
82***IvoteL-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol
Rapport:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
86Skadenza***IvoteFond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal, li ġew impenjati biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2015/1523 u (UE) 2015/1601, jew l-allokazzjoni tagħhom għal azzjonijiet oħra skont il-programmi nazzjonali
[2018/0371(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
(Votazzjoni parzjali: 29/11/2018)
94Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Rapport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
46Skadenza***IvoteIl-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Rapport:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
[2017/0004(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
58Skadenza***IvoteIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Rapport:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
49Skadenza***IvoteĊentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 337/75
[2016/0257(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
50Skadenza***IvoteAġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94
[2016/0254(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
59Skadenza***IvoteFondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (Eurofound), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75
[2016/0256(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
74Skadenza***IvoteL-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkomplimenta l-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[2018/0220(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
85Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Skadenza voteViżi Umanitarji
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Viżi Umanitarji
[2018/2271(INL)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
98Skadenza***IvoteKodiċi dwar il-Viżi
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (il-Kodiċi dwar il-Viżi)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
52Skadenza*voteSistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu
Rapport:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvisti ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu
[2016/0406(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
47Skadenza voteL-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija
Rapport:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Rapport dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru
[2018/2092(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
18Skadenza voteMobbiltà militari
Rapport:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Rapport dwar il-mobbiltà militari
[2018/2156(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
57Skadenza voteAġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
Rapport:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Rapport dwar l-Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
[2018/2091(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Dibattitu: It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018
15:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
29Skadenza pointIl-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
Rapport:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Rapport dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
[2018/2044(INI)]
Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
  pointDibattitu konġunt - Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE u l-Ġappun
25***-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun
Rakkomandazzjoni:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
32Skadenza -Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
Rapport:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun

[2018/0091M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
54***-Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun
Rakkomandazzjoni:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
75Skadenza -Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
Rapport:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra

[2018/0122M(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
113Skadenza -L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2979(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
114 pointIs-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2018/2980(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Politika Ewropea dwar l-Affarijiet Barranin, is-Sigurtà u d-Difiża (l-Artikolu 36 tat-TUE)
28Skadenza -Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni
Rapport:  David McAllister (A8-0392/2018)
Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni

[2018/2097(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
30Skadenza -Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
Rapport:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni

[2018/2099(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
27Skadenza pointRapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
Rapport:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Rapport dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
[2018/2098(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
16Skadenza pointImplimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
Rapport:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
[2017/2283(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
96Skadenza pointIl-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
Rapport:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
91Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
Rapport:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
92Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża
Rapport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  pointDibattitu konġunt - Orizzont Ewropa
89Skadenza***I-L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Rapport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
88Skadenza***I-Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Rapport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Eurogrupp (bit-tweġibiet)10'
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteurs   (16x6') 96'
Rapporteurs għal opinjoni   (19x1') 19'
"Catch the eye"   (10x5') 50'
Membri164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
94item on the agendapointL-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
46item on the agendapointIl-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
58item on the agendapointIt-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
49item on the agendapointĊentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
50item on the agendapointAġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
59item on the agendapointFondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
74item on the agendapointL-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
85item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti
  -EmendiIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
109item on the agendapointViżi Umanitarji
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -EmendiIl-Ġimgħa, 7 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
98item on the agendapointKodiċi dwar il-Viżi
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 7 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
52item on the agendapointSistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
47item on the agendapointL-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
18item on the agendapointMobbiltà militari
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
57item on the agendapointAġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
29item on the agendapointIl-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
32item on the agendapointFtehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
75item on the agendapointFtehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
113item on the agendapointL-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
28item on the agendapointRapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni
David McAllister (A8-0392/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
30item on the agendapointRapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
27item on the agendapointRapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
16item on the agendapointImplimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
96item on the agendapointIl-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -EmendiIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 19:00
91item on the agendapointL-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 16:00
92item on the agendapointL-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 16:00
89item on the agendapointL-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 16:00
88item on the agendapointIl-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 7 ta' Diċembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2018Avviż legali