Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 decembrie 2018 - Joi, 13 decembrie 2018 251k
Marţi, 11 decembrie 2018178kVersiune: Miercuri, 12 decembrie 2018, 20:39
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
37 pointPregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2871(RSP)]
107 pointRezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
56 voteEducația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE
Raport  Yana Toom (A8-0400/2018)
Raport referitor lla educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE
[2018/2090(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
83***IvoteCoordonarea sistemelor de securitate socială
Raport  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
82***IvoteInstituirea unei Autorități Europene a Muncii
Raport  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
86Termen***IvoteFondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase
Raport  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale
[2018/0371(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
(Vot parțial: 29/11/2018)
94Termen***IvoteInstituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Raport  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
46Termen***IvoteProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Raport  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
[2017/0004(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
58Termen***IvoteTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Raport  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
49Termen***IvoteCentrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport  Anne Sander (A8-0273/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75
[2016/0257(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
50Termen***IvoteAgenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Raport  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului
[2016/0254(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
59Termen***IvoteFundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului
[2016/0256(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
74Termen***IvoteCompletarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

[2018/0220(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
85Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Termen voteVizele umanitare
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare
[2018/2271(INL)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
98Termen***IvoteCodul de vize
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
52Termen*voteSistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag
Raport  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag
[2016/0406(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
47Termen voteAplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România
Raport  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene
[2018/2092(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
18Termen voteMobilitatea militară
Raport  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Raport referitor la mobilitatea militară
[2018/2156(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
57Termen voteNoua agendă europeană pentru cultură
Raport  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură

[2018/2091(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
Dezbatere: Luni, 10 decembrie 2018
15:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
29Termen pointConstatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului
Raport  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului
[2018/2044(INI)]
Comisia specială pentru combaterea terorismului
  pointDezbatere comună - Acordul de parteneriat UE-Japonia
25***-Acordul de parteneriat economic UE-Japonia
Recomandare  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
32Termen -Acordul de parteneriat economic UE-Japonia
Raport  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

[2018/0091M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
54***-Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia
Recomandare  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
75Termen -Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)
Raport  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

[2018/0122M(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
113Termen -Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia
Declarație a Comisiei

[2018/2979(RSP)]
Votul va avea loc joi
114 pointHotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2018/2980(RSP)]
  pointDezbatere comună - Politica externă, de securitate și apărare (articolul 36 din TUE)
28Termen -Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
Raport  David McAllister (A8-0392/2018)
Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune

[2018/2097(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
30Termen -Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
Raport  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

[2018/2099(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
27Termen pointRaportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
Raport  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
[2018/2098(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
16Termen pointAcordul de asociere UE-Ucraina
Raport  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina
[2017/2283(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
96Termen pointNoul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
Raport  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Comisia pentru bugete
91Termen***IpointInstituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei
Raport  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia pentru transport și turism
92Termen***IpointInstituirea Fondului european de apărare
Raport  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  pointDezbatere comună - Orizont Europa
89Termen***I-Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Raport  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
88Termen***I-Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Raport  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Eurogrupului (inclusiv răspunsurile)10'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Raportori   (16x6') 96'
Raportori pentru aviz   (19x1') 19'
„Catch the eye”   (10x5') 50'
Deputaţi164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
94item on the agendapointInstituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
46item on the agendapointProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
49item on the agendapointCentrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
50item on the agendapointAgenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
59item on the agendapointFundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
74item on the agendapointCompletarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
85item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse
  -AmendamenteJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
109item on the agendapointVizele umanitare
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -AmendamenteVineri, 7 decembrie 2018, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
98item on the agendapointCodul de vize
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amendamente; respingereVineri, 7 decembrie 2018, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 10 decembrie 2018, 19:00
52item on the agendapointSistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
47item on the agendapointAplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
18item on the agendapointMobilitatea militară
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
57item on the agendapointNoua agendă europeană pentru cultură
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
29item on the agendapointConstatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
32item on the agendapointAcordul de parteneriat economic UE-Japonia
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
75item on the agendapointAcordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
113item on the agendapointCaracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
28item on the agendapointRaportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
David McAllister (A8-0392/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
30item on the agendapointRaportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
27item on the agendapointRaportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
16item on the agendapointAcordul de asociere UE-Ucraina
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
96item on the agendapointNoul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -AmendamenteMarţi, 11 decembrie 2018, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 decembrie 2018, 19:00
91item on the agendapointInstituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 decembrie 2018, 16:00
92item on the agendapointInstituirea Fondului european de apărare
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 decembrie 2018, 16:00
89item on the agendapointInstituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 decembrie 2018, 16:00
88item on the agendapointProgramul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 decembrie 2018, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 decembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 decembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 decembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 13 decembrie 2018Notă juridică