Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. prosince 2018 - Čtvrtek, 13. prosince 2018 251k
Středa, 12. prosince 2018179kVerze: Středa, 12. prosince 2018, 20:30
 Body k pořadu jednání
10:00 - 12:00   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:00 - 12:30   Předání Sacharovovy ceny
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

10:00 - 12:00   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
76 pointRozprava s prezidentem Kyperské republiky Nicosem Anastasiadesem o budoucnosti Evropy
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Předání Sacharovovy ceny      
110 pointPředání Sacharovovy ceny
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
79 voteNávrh opravného rozpočtu č. 6/2018: Snížení prostředků na platby a na závazky (vlastní zdroje)
Zpráva:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů)
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Rozpočtový výbor
97 voteMobilizace nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
Zpráva:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Rozpočtový výbor
77 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019
Zpráva:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2019
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Rozpočtový výbor
99Lhůta voteNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 - všechny oddíly
96Lhůta voteNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Zpráva:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Zpráva o postoji Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Rozpočtový výbor
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
25***voteDohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko
Doporučení:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství
[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
32Lhůta voteDohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Zpráva:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství
[2018/0091M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
54***voteDohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko
Doporučení:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
75Lhůta voteDohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Zpráva:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie

[2018/0122M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
19***voteEvropsko-středomořská letecká dohoda EU-Jordánsko (přistoupení Chorvatska)
Doporučení:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
89Lhůta***IvoteZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Zpráva:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
88Lhůta***IvoteProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
60Lhůta voteBalíček opatření pro jednotný trh
Návrhy usnesení
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Rozprava: Středa, 28. listopadu 2018
29Lhůta voteZávěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus
Zpráva:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Zpráva o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus
[2018/2044(INI)]
Zvláštní výbor pro terorismus
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
28Lhůta voteVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Zpráva:  David McAllister (A8-0392/2018)
Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
[2018/2097(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
30Lhůta voteVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Zpráva:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
[2018/2099(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
27Lhůta voteVýroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
Zpráva:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
[2018/2098(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
108 pointZapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2018/2973(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Daň z digitálních služeb a nepřijetí digitální daně pro EU a potřeba většinového systému v případě zdanění
72Lhůta*-Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
Zpráva:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
73Lhůta*-Zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Zpráva:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)      
92Lhůta***IvoteZřízení Evropského obranného fondu
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
91Lhůta***IvoteZřízení Nástroje pro propojení Evropy
Zpráva:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
16Lhůta voteDohoda o přidružení EU-Ukrajina
Zpráva:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou
[2017/2283(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)       Řečnická doba
111Lhůta pointStřet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2975(RSP)]
35 pointUrychlené řešení obchodních sporů
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Zpráva s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů
[2018/2079(INL)]
Výbor pro právní záležitosti
31Lhůta pointČinnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
Zpráva:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017
[2018/2105(INI)]
Petiční výbor
Za přítomnosti Emily O´Reillyové, evropské veřejné ochránkyně práv
Čl. 220 odst. 1 jednacího řádu
21Lhůta pointVýsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
Zpráva:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
[2018/2104(INI)]
Petiční výbor
Čl. 216 odst. 7 jednacího řádu
90Lhůta***IpointZavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program
Zpráva:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
95Lhůta***IpointZavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027
Zpráva:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
10:00 - 12:00   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Nicos Anastasiades, president Kyperské republiky30'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)     item on the agenda
Veřejný ochránce práv (včetně odpovědí)10'
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)35'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Navrhovatelé   (10x1') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 - všechny oddíly
  -Návrh změn k souhrnnému rozpočtu - politické skupiny, výbory, nejméně 38 poslancůPondělí, 10. prosince 2018, 12:00
  -Opětovné předložení návrhů změn zamítnutých ve výboruÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování o návrzích změn k návrhu rozpočtuÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
96item on the agendapointNový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
32item on the agendapointDohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
75item on the agendapointDohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
89item on the agendapointZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
88item on the agendapointProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
60item on the agendapointBalíček opatření pro jednotný trh
  -Návrhy usneseníStředa, 5. prosince 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. prosince 2018, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
29item on the agendapointZávěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
28item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
David McAllister (A8-0392/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
30item on the agendapointVýroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
27item on the agendapointVýroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
72item on the agendapointSpolečný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
Paul Tang (A8-0428/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
73item on the agendapointZdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 6. prosince 2018, 13:00
92item on the agendapointZřízení Evropského obranného fondu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
91item on the agendapointZřízení Nástroje pro propojení Evropy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. prosince 2018, 16:00
16item on the agendapointDohoda o přidružení EU-Ukrajina
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
111item on the agendapointStřet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. prosince 2018, 19:00
31item on the agendapointČinnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
21item on the agendapointVýsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
90item on the agendapointZavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
95item on the agendapointZavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. prosince 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění