Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018 243k
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018167kVersio: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 20:34
 Esityslistan kohdat
10:00 - 12:00   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU
12:00 - 12:30   Saharov-palkinnon luovuttaminen
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

10:00 - 12:00   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU       Puheajat
76 pointKeskustelu Kyproksen tasavallan presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Saharov-palkinnon luovuttaminen      
110 pointSaharov-palkinnon luovuttaminen
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
79 voteLisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)
Mietintö:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2018 varainhoitovuodeksi 2018: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Budjettivaliokunta
97 voteJoustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten
Mietintö:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Budjettivaliokunta
77 voteEU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta
Mietintö:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talousarviosta
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Budjettivaliokunta
99Määräaika voteEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat
96Määräaika voteEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019
Mietintö:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budjettivaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
25***voteEU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus
Suositus:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
32Määräaika voteEU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

[2018/0091M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
54***voteEU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus
Suositus:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
75Määräaika voteEU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[2018/0122M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
19***voteEU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen)
Suositus:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
89Määräaika***IvoteEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
88Määräaika***IvoteEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma
Mietintö:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
60Määräaika voteSisämarkkinapaketti
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Keskustelu: Keskiviikko 28. marraskuuta 2018
29Määräaika voteTerrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset
Mietintö:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Mietintö terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista
[2018/2044(INI)]
Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
28Määräaika voteYhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus
Mietintö:  David McAllister (A8-0392/2018)
Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta
[2018/2097(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
30Määräaika voteVuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Mietintö:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
[2018/2099(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
27Määräaika voteVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla
Mietintö:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
[2018/2098(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
108 pointTyöntekijöiden ja kansalaisten osallistaminen oikeudenmukaiseen siirtymään turvallisemman planeetan puolesta
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2018/2973(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Digitaalisten palvelujen verotus ja unionissa sovellettavan digitaalisen veron hyväksymättä jättäminen sekä tarve verotusta koskevalle enemmistösäännölle
72Määräaika*-Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä
Mietintö:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
73Määräaika*-Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus
Mietintö:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
92Määräaika***IvoteEuroopan puolustusrahasto
Mietintö:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
91Määräaika***IvoteVerkkojen Eurooppa -väline
Mietintö:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
16Määräaika voteEU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Mietintö:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Mietintö Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

[2017/2283(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
111Määräaika pointEturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2975(RSP)]
35 pointKaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Mietintö suosituksista komissiolle kaupallisten riitojen nopeutetusta ratkaisemisesta
[2018/2079(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
31Määräaika pointEuroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017
Mietintö:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017
[2018/2105(INI)]
Vetoomusvaliokunta
Euroopan oikeusasiamiehen Emily O'Reillyn läsnä ollessa
220 artiklan 1 kohta
21Määräaika pointVetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017
Mietintö:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Mietintö vetoomusvaliokunnan toimintakertomuksesta 2017
[2018/2104(INI)]
Vetoomusvaliokunta
216 artiklan 7 kohta
90Määräaika***IpointUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Mietintö:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
95Määräaika***IpointDigitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
Mietintö:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
10:00 - 12:00   ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU     item on the agenda
Níkos Anastasiádis, Kyproksen tasavallan presidentti30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
"Catch the eye"5'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Oikeusasiamies (vastauksineen)10'
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)35'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat   (10x1') 10'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 - kaikki pääluokat
  -Tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon - poliittiset ryhmät, valiokunnat, vähintään 38 jäsentäMaanantai 10. joulukuuta 2018, 12:00
  -Valiokunnassa hylättyjen tarkistusten uudelleen käsiteltäväksi jättäminenTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Talousarvioesitykseen liittyviä erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
96item on the agendapointEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -TarkistuksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
32item on the agendapointEU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
75item on the agendapointEU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
89item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
88item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
60item on the agendapointSisämarkkinapaketti
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. joulukuuta 2018, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
29item on the agendapointTerrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
28item on the agendapointYhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus
David McAllister (A8-0392/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
30item on the agendapointVuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
27item on the agendapointVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
72item on the agendapointTiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä
Paul Tang (A8-0428/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
73item on the agendapointMerkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -TarkistuksetTorstai 6. joulukuuta 2018, 13:00
92item on the agendapointEuroopan puolustusrahasto
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
91item on the agendapointVerkkojen Eurooppa -väline
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
16item on the agendapointEU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
111item on the agendapointEturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
31item on the agendapointEuroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
21item on the agendapointVetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
90item on the agendapointUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
95item on the agendapointDigitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus