Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. prosinca 2018. - Četvrtak, 13. prosinca 2018. 247k
srijeda, 12. prosinca 2018.176kVerzija: srijeda, 12. prosinca 2018., 20:35
 Točke dnevnog reda
10:00 - 12:00   KLJUČNA RASPRAVA
12:00 - 12:30   Dodjela Nagrade Saharov
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

10:00 - 12:00   KLJUČNA RASPRAVA       Vrijeme za izlaganje
76 pointRasprava o budućnosti Europe s predsjednikom Cipra Nikosom Anastasiadesom
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Dodjela Nagrade Saharov      
110 pointDodjela Nagrade Saharov
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
79 voteNacrt izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva)
Izvješće:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Odbor za proračune
97 voteMobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
Izvješće:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Odbor za proračune
77 voteMobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova
Izvješće:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Odbor za proračune
99Rok voteNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. - svi dijelovi
96Rok voteNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.
Izvješće:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Odbor za proračune
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
25***voteSporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana
Preporuka:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana
[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
32Rok voteSporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Izvješće:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana
[2018/0091M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
54***voteSporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana
Preporuka:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
75Rok voteSporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Izvješće:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane
[2018/0122M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
19***voteEuro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i Jordana (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Odbor za promet i turizam
89Rok***IvoteUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Izvješće:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
88Rok***IvoteProgram za provedbu Obzora Europa
Izvješće:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
60Rok votePaket mjera za jedinstveno tržište
Prijedlozi rezolucija
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Rasprava: srijeda, 28. studenog 2018.
29Rok voteZaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam
Izvješće:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Izvješće o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam
[2018/2044(INI)]
Posebni odbor za terorizam
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
28Rok voteGodišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike


Izvješće:  David McAllister (A8-0392/2018)
Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike
[2018/2097(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
30Rok voteGodišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike


Izvješće:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike
[2018/2099(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
27Rok voteGodišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
Izvješće:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
[2018/2098(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
108 pointUključivanje radnika i građana u pravednu tranziciju za sigurniji planet
Tematska rasprava (članak 153.a Poslovnika)
[2018/2973(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Porez na digitalne usluge i nedonošenje digitalnog poreza za EU te potreba za većinskim glasovanjem o oporezivanju
72Rok*-Zajednički sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Izvješće:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
73Rok*-Oporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti
Izvješće:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)      
92Rok***IvoteUspostava Europskog fonda za obranu
Izvješće:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
91Rok***IvoteUspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe
Izvješće:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Izvješće o Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Odbor za promet i turizam

Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
16Rok voteSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Izvješće:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
[2017/2283(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
111Rok pointSukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2975(RSP)]
35 pointUbrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Izvješće s preporukama Komisiji o ubrzanom postupku rješavanju trgovačkih sporova
[2018/2079(INL)]
Odbor za pravna pitanja
31Rok pointDjelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.
Izvješće:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2017. godine

[2018/2105(INI)]
Odbor za predstavke
U nazočnosti Europske ombudsmanice Emily O'Reilly (članak 220. stavak 1. Poslovnika EP-a)
21Rok pointIshod razmatranja Odbora za predstavke 2017.
Izvješće:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2017. godine
[2018/2104(INI)]
Odbor za predstavke
Članak 216. stavak 7. Poslovnika EP-a
90Rok***IpointUspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program
Izvješće:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
95Rok***IpointUspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Izvješće:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
10:00 - 12:00   KLJUČNA RASPRAVA     item on the agenda
Nicos Anastasiades, predsjednik Republike Cipra30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Govornik u tematskoj raspravi4'
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
ombudsman (uključujući odgovore)10'
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)35'
Izvjestitelji   (5x6') 30'
Izvjestitelji za mišljenje   (10x1') 10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. - svi dijelovi
  -Nacrti izmjena općeg proračuna - klubovi zastupnika, odbori, najmanje 38 zastupnikaponedjeljak, 10. prosinca 2018., 12:00
  -Ponovno podnošenje amandmana odbačenih u odboruutorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Zahtjevi za odvojenim glasovanjem, glasovanjem po dijelovima, poimeničnim glasovanjem za izmjene nacrta proračunautorak, 11. prosinca 2018., 19:00
96item on the agendapointNovi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Amandmani utorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
32item on the agendapointSporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
75item on the agendapointSporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
89item on the agendapointUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
88item on the agendapointProgram za provedbu Obzora Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
60item on the agendapointPaket mjera za jedinstveno tržište
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 10. prosinca 2018., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
29item on the agendapointZaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
28item on the agendapointGodišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike


David McAllister (A8-0392/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
30item on the agendapointGodišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike


Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
27item on the agendapointGodišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
72item on the agendapointZajednički sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Paul Tang (A8-0428/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
73item on the agendapointOporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Amandmani četvrtak, 6. prosinca 2018., 13:00
92item on the agendapointUspostava Europskog fonda za obranu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
91item on the agendapointUspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. prosinca 2018., 16:00
16item on the agendapointSporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
111item on the agendapointSukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
31item on the agendapointDjelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
21item on the agendapointIshod razmatranja Odbora za predstavke 2017.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
90item on the agendapointUspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
95item on the agendapointUspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. prosinca 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2018.Pravna napomena