Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. prosince 2018 - Čtvrtek, 13. prosince 2018 251k
Čtvrtek, 13. prosince 2018172kVerze: Středa, 12. prosince 2018, 20:30
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:30   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
106 pointSituace migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině
Prohlášení Komise
[2018/2971(RSP)]
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
100Lhůta -Írán, zejména případ Nasrín Sotúdeové
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Lhůta -Egypt, zejména situace obhájců lidských práv
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Lhůta -Tanzanie
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
115***IvoteMinimální krytí ztrát pro nevýkonné expozice
Zpráva:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozhodnutí výboru zahájit jednání – článek 69c jednacího řádu
35 voteUrychlené řešení obchodních sporů
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Zpráva s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů
[2018/2079(INL)]
Výbor pro právní záležitosti
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
90Lhůta***IvoteZavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program
Zpráva:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
95Lhůta***IvoteZavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027
Zpráva:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
104***voteDohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví
Doporučení:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Evropské unie
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
72Lhůta*voteSpolečný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
Zpráva:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
73Lhůta*voteZdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Zpráva:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
23 voteTechnologie blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost
Zpráva:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Zpráva o technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost
[2018/2085(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
113Lhůta voteOdpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku
Návrhy usnesení
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
111Lhůta voteStřet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice
Návrhy usnesení
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
31Lhůta voteČinnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
Zpráva:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017
[2018/2105(INI)]
Petiční výbor
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
21Lhůta voteVýsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
Zpráva:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
[2018/2104(INI)]
Petiční výbor
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
15:00 - 16:30   Rozpravy       Řečnická doba
69 pointVzácná onemocnění
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komise
Vzácná onemocnění
103 pointŠíření afrického moru prasat
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Šíření afrického moru prasat
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)25'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Autoři (výbory)   (2x5') 10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointÍrán, zejména případ Nasrín Sotúdeové
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. prosince 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypt, zejména situace obhájců lidských práv
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. prosince 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzanie
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 10. prosince 2018, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 14:00
90item on the agendapointZavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
95item on the agendapointZavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíČtvrtek, 6. prosince 2018, 18:00
72item on the agendapointSpolečný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
Paul Tang (A8-0428/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
73item on the agendapointZdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 6. prosince 2018, 13:00
113item on the agendapointOdpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. prosince 2018, 19:00
111item on the agendapointStřet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice
  -Návrhy usneseníÚterý, 11. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 12. prosince 2018, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 12. prosince 2018, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 12. prosince 2018, 19:00
31item on the agendapointČinnost evropského veřejného ochránce práv v roce 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
21item on the agendapointVýsledky jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. prosince 2018, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 7. prosince 2018, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. prosince 2018, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. prosince 2018, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 12. prosince 2018, 19:00
Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění