Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. december 2018 - Torsdag den 13. december 2018 249k
Torsdag den 13. december 2018171kUdgave: Onsdag den 12. december 2018, 20:30
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:30   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
106 pointSituationen for migranter ved grænsen til EU i Bosnien-Hercegovina
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/2971(RSP)]
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
100Frist -Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Frist -Egypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Frist -Tanzania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
115***IvoteMinimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
Betænkning:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger - Artikel 69c
35 voteHurtig bilæggelse af handelstvister
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Betænkning med henstillinger til kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister
[2018/2079(INL)]
Retsudvalget
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
90Frist***IvoteOprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet
Betænkning:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
95Frist***IvoteOprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
Betænkning:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
104***voteAftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed
Henstilling:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Indstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en aftale om ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
72Frist*voteFælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester
Betænkning:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om det fælles system for en skat på levering af visse digitale tjenester
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
73Frist*voteSelskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse
Betænkning:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
23 voteBlockchain: en fremadskuende handelspolitik
Betænkning:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Betænkning om Blockchain: en fremadskuende handelspolitik
[2018/2085(INI)]
Udvalget om International Handel
113Frist voteTilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan
Forslag til beslutning
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Forhandling: Tirsdag den 11. december 2018
111Frist voteInteressekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik
Forslag til beslutning
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
31Frist voteOmbudsmandens årsberetning for 2017
Betænkning:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Betænkning om ombudsmandens årsberetning for 2017
[2018/2105(INI)]
Udvalget for Andragender
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
21Frist voteResultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017
Betænkning:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017
[2018/2104(INI)]
Udvalget for Andragender
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
15:00 - 16:30   Forhandling       Taletid
69 pointSjældne sygdomme
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionen
Sjældne sygdomme
103 pointSpredning af afrikansk svinepest
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Kommissionen
Spredning af afrikansk svinepest
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Catch-the-eye5'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Forespørgere (udvalg)   (2x5') 10'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. december 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypten, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. december 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzania
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 10. december 2018, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 14:00
90item on the agendapointOprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
95item on the agendapointOprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTorsdag den 6. december 2018, 18:00
72item on the agendapointFælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester
Paul Tang (A8-0428/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
73item on the agendapointSelskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -ÆndringsforslagTorsdag den 6. december 2018, 13:00
113item on the agendapointTilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. december 2018, 19:00
111item on the agendapointInteressekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik
  -Forslag til beslutningTirsdag den 11. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 12. december 2018, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 12. december 2018, 19:00
31item on the agendapointOmbudsmandens årsberetning for 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
21item on the agendapointResultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. december 2018, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 7. december 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. december 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. december 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 12. december 2018, 19:00
Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse