Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 283k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018181kΈκδοση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 20:31
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:30   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
106 pointΚατάσταση των μεταναστών στα σύνορα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/2971(RSP)]
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
100Προθεσμία -Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Προθεσμία -Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Προθεσμία -Τανζανία
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
115***IvoteΕλάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Έκθεση:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
35 voteΤαχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών
[2018/2079(INL)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
90Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
Έκθεση:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
95Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
Έκθεση:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
104***voteΣυμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
Σύσταση:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
72Προθεσμία*voteΚοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών
Έκθεση:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
73Προθεσμία*voteΦορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία
Έκθεση:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
23 voteΤεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική
Έκθεση:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Έκθεση σχετικά με την τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική
[2018/2085(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
113Προθεσμία voteΗ επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Συζήτηση: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
111Προθεσμία voteΣύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
31Προθεσμία voteΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017
Έκθεση:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017
[2018/2105(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
21Προθεσμία voteΔιαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017
Έκθεση:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017
[2018/2104(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
15:00 - 16:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
69 pointΣπάνιες νόσοι
Προφορική ερώτηση - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Σπάνιες νόσοι
103 pointΕξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
Προφορική ερώτηση - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
"Catch the eye"5'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συντάκτες (επιτροπές)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointΙράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 14:00
101item on the agendapointΑίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 14:00
102item on the agendapointΤανζανία
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 14:00
90item on the agendapointΘέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
95item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 18:00
72item on the agendapointΚοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών
Paul Tang (A8-0428/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
73item on the agendapointΦορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
113item on the agendapointΗ επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
111item on the agendapointΣύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
31item on the agendapointΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
21item on the agendapointΔιαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου