Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018 243k
Torstai 13. joulukuuta 2018163kVersio: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 20:34
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:30   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
106 pointMaahantulijoiden tilanne EU:n rajalla Bosnia ja Hertsegovinassa
Komission julkilausuma
[2018/2971(RSP)]
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
100Määräaika -Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Määräaika -Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Määräaika -Tansania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
115***IvoteJärjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset
Mietintö:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
35 voteKaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Mietintö suosituksista komissiolle kaupallisten riitojen nopeutetusta ratkaisemisesta
[2018/2079(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
90Määräaika***IvoteUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Mietintö:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
95Määräaika***IvoteDigitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
Mietintö:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
104***voteYhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus
Suositus:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen tehtävän muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
72Määräaika*voteTiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä
Mietintö:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
73Määräaika*voteMerkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus
Mietintö:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
23 voteLohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka
Mietintö:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Mietintö lohkoketjusta: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka
[2018/2085(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
113Määräaika voteJapanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
111Määräaika voteEturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa
Päätöslauselmaesitykset
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
31Määräaika voteEuroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017
Mietintö:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017
[2018/2105(INI)]
Vetoomusvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
21Määräaika voteVetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017
Mietintö:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Mietintö vetoomusvaliokunnan toimintakertomuksesta 2017
[2018/2104(INI)]
Vetoomusvaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
15:00 - 16:30   Keskustelut       Puheajat
69 pointHarvinaiset sairaudet
Suullinen kysymys - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Harvinaiset sairaudet
103 pointAfrikkalaisen sikaruton leviäminen
Suullinen kysymys - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Komissio
Afrikkalaisen sikaruton leviäminen
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)25'
"Catch the eye"5'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Laatijat (valiokunnat)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. joulukuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. joulukuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 14:00
102item on the agendapointTansania
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 10. joulukuuta 2018, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 14:00
90item on the agendapointUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
95item on the agendapointDigitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
72item on the agendapointTiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä
Paul Tang (A8-0428/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
73item on the agendapointMerkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -TarkistuksetTorstai 6. joulukuuta 2018, 13:00
113item on the agendapointJapanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
111item on the agendapointEturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
31item on the agendapointEuroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
21item on the agendapointVetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus