Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. prosinca 2018. - Četvrtak, 13. prosinca 2018. 247k
četvrtak, 13. prosinca 2018.169kVerzija: srijeda, 12. prosinca 2018., 20:35
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:30   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
106 pointPoložaj migranata na granici s Europskom unijom u Bosni i Hercegovini
Izjava Komisije
[2018/2971(RSP)]
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
100Rok -Iran, posebno slučaj Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Rok -Egipat, posebno položaj boraca za ljudska prava
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Rok -Tanzanija
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
115***IvoteMinimalno pokrivanje gubitaka za neprihodujuće izloženosti
Izvješće:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
35 voteUbrzani postupak rješavanja trgovačkih sporova
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Izvješće s preporukama Komisiji o ubrzanom postupku rješavanju trgovačkih sporova
[2018/2079(INL)]
Odbor za pravna pitanja
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
90Rok***IvoteUspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program
Izvješće:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
95Rok***IvoteUspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Izvješće:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
104***voteSporazum o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između SAD-a i EU-a
Preporuka:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Odbor za promet i turizam
72Rok*voteZajednički sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Izvješće:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
73Rok*voteOporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti
Izvješće:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
23 voteTehnologija lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost
Izvješće:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Izvješće o tehnologiji lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost
[2018/2085(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
113Rok voteAdekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu
Prijedlozi rezolucija
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Rasprava: utorak, 11. prosinca 2018.
111Rok voteSukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici
Prijedlozi rezolucija
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
31Rok voteDjelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.
Izvješće:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2017. godine

[2018/2105(INI)]
Odbor za predstavke
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
21Rok voteIshod razmatranja Odbora za predstavke 2017.
Izvješće:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2017. godine
[2018/2104(INI)]
Odbor za predstavke
Rasprava: srijeda, 12. prosinca 2018.
15:00 - 16:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
69 pointRijetke bolesti
Usmeno pitanje - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Rijetke bolesti
103 pointŠirenje afričke svinjske kuge
Usmeno pitanje - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Komisija
Širenje afričke svinjske kuge
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (3x2') 6'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Podnositelji (odbori)   (2x5') 10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, posebno slučaj Nasrin Sotoudeh
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. prosinca 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. prosinca 2018., 14:00
101item on the agendapointEgipat, posebno položaj boraca za ljudska prava
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. prosinca 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. prosinca 2018., 14:00
102item on the agendapointTanzanija
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 10. prosinca 2018., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 12. prosinca 2018., 14:00
90item on the agendapointUspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
95item on the agendapointUspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amandmani; odbijanječetvrtak, 6. prosinca 2018., 18:00
72item on the agendapointZajednički sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga

Paul Tang (A8-0428/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
73item on the agendapointOporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Amandmani četvrtak, 6. prosinca 2018., 13:00
113item on the agendapointAdekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
111item on the agendapointSukob interesa i zaštita proračuna EU-a u Češkoj Republici
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 11. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 12. prosinca 2018., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
31item on the agendapointDjelovanje Europskog ombudsmana tijekom 2017.
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
21item on the agendapointIshod razmatranja Odbora za predstavke 2017.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Amandmani srijeda, 5. prosinca 2018., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 7. prosinca 2018., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. prosinca 2018., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. prosinca 2018., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 12. prosinca 2018., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2018.Pravna napomena