Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. 250k
Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d.169kVersija: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 20:36
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:30   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
106 pointMigrantų padėtis prie ES sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje
Komisijos pareiškimas
[2018/2971(RSP)]
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
100Galutinis terminas -Iranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Galutinis terminas -Egiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Galutinis terminas -Tanzanija
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
115***IvoteNeveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis
Pranešimas:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
35 voteKomercinių ginčų sprendimas skubos tvarka
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
su rekomendacijomis Komisijai dėl komercinių ginčų sprendimo skubos tvarka
[2018/2079(INL)]
Teisės reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
90Galutinis terminas***IvoteSąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas
Pranešimas:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
95Galutinis terminas***Ivote2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas
Pranešimas:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
104***voteJAV ir ES susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje
Rekomendacija:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
72Galutinis terminas*voteBendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema
Pranešimas:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
73Galutinis terminas*voteĮmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas
Pranešimas:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
23 voteBlokų grandinė – ateities perspektyvomis grindžiama prekybos politika
Pranešimas:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Pranešimas dėl blokų grandinės – ateities perspektyvomis grindžiamos prekybos politikos
[2018/2085(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
113Galutinis terminas voteJaponijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.
111Galutinis terminas voteInteresų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
31Galutinis terminas voteEuropos ombudsmeno 2017 m. veikla
Pranešimas:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą
[2018/2105(INI)]
Peticijų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
21Galutinis terminas votePeticijų komiteto svarstymai 2017 m.
Pranešimas:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m.
[2018/2104(INI)]
Peticijų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
15:00 - 16:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
69 pointRetosios ligos
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Retosios ligos
103 pointAfrikinio kiaulių maro plitimas
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
Afrikinio kiaulių maro plitimas
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Autoriai (komitetai)   (2x5') 10'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIranas, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 14:00
101item on the agendapointEgiptas, visų pirma žmogaus teisių gynėjų padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 14:00
102item on the agendapointTanzanija
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 14:00
90item on the agendapointSąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
95item on the agendapoint2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
72item on the agendapointBendra skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistema
Paul Tang (A8-0428/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
73item on the agendapointĮmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 13:00
113item on the agendapointJaponijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
111item on the agendapointInteresų konfliktas ir ES biudžeto apsauga Čekijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
31item on the agendapointEuropos ombudsmeno 2017 m. veikla
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
21item on the agendapointPeticijų komiteto svarstymai 2017 m.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. gruodžio 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas