Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris 249k
Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris168kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 20:37
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:30   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
106 pointMigrantu stāvoklis pie ES robežas Bosnijā un Hercegovinā
Komisijas paziņojums
[2018/2971(RSP)]
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
100Termiņi -Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Termiņi -Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Termiņi -Tanzānija
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
115***IvoteZaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem
Ziņojums:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
35 voteKomerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu
[2018/2079(INL)]
Juridiskā komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
90Termiņi***IvoteSavienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide
Ziņojums:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
95Termiņi***IvoteDigitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Ziņojums:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
104***voteASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā
Ieteikums:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Transporta un tūrisma komiteja
72Termiņi*voteDigitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana
Ziņojums:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
73Termiņi*voteUzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā
Ziņojums:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
23 voteBlokķēde: progresīva tirdzniecības politika
Ziņojums:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Ziņojums par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku
[2018/2085(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
113Termiņi voteJapānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
111Termiņi voteInterešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
31Termiņi voteEiropas Ombuda darbība 2017. gadā
Ziņojums:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā
[2018/2105(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
21Termiņi voteLūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti
Ziņojums:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā
[2018/2104(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
15:00 - 16:30   Debates       Uzstāšanās laiks
69 pointRetās slimības
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Reti sastopamas slimības
103 pointĀfrikas cūku mēra izplatīšanās
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Komisija
Āfrikas cūku mēra izplatīšanās
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Autori (komitejas)   (2x5') 10'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIrāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 14:00
101item on the agendapointĒģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 14:00
102item on the agendapointTanzānija
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 14:00
90item on the agendapointSavienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
95item on the agendapointDigitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
72item on the agendapointDigitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana
Paul Tang (A8-0428/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
73item on the agendapointUzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -GrozījumiCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 13:00
113item on the agendapointJapānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
111item on the agendapointInterešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
31item on the agendapointEiropas Ombuda darbība 2017. gadā
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
21item on the agendapointLūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. decembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums