Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018 - Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018 255k
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018175kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 20:37
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:30   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
106 pointIs-sitwazzjoni tal-migranti fil-fruntiera mal-UE fil-Bożnija-Ħerzegovina
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2018/2971(RSP)]
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
100Skadenza -L-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Skadenza -L-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Skadenza -It-Tanzanija
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
115***IvoteKopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
Rapport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
35 voteSoluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar soluzzjoni mħaffa ta' tilwim kummerċjali
[2018/2079(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
90Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali
Rapport:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
95Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
Rapport:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
104***voteFtehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili
Rakkomandazzjoni:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' emenda għall-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
72Skadenza*voteSistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali
Rapport:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
73Skadenza*voteTassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti
Rapport:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jirrelataw mat-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
23 voteBlockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni
Rapport:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Rapport dwar Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni
[2018/2085(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
113Skadenza voteL-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Dibattitu: It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018
111Skadenza voteIl-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
31Skadenza voteAttivitajiet tal-Ombudsman fl-2017
Rapport:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2017
[2018/2105(INI)]
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
21Skadenza voteDeliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017
Rapport:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017
[2018/2104(INI)]
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Dibattitu: L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018
15:00 - 16:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
69 pointMard rari
Mistoqsija orali - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Mard rari
103 pointIt-tixrid tad-Deni Afrikan tal-Ħnieżer
Mistoqsija orali - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Kummissjoni
Propagazzjoni tad-deni Afrikan tal-ħnieżer
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
"Catch the eye"5'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Awturi (kumitati)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointL-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 14:00
101item on the agendapointL-Eġittu, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 14:00
102item on the agendapointIt-Tanzanija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 14:00
90item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
95item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Emendi; rifjutIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 18:00
72item on the agendapointSistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali
Paul Tang (A8-0428/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
73item on the agendapointTassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -EmendiIl-Ħamis, 6 ta' Diċembru 2018, 13:00
113item on the agendapointL-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
111item on the agendapointIl-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
31item on the agendapointAttivitajiet tal-Ombudsman fl-2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
21item on the agendapointDeliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Diċembru 2018, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 7 ta' Diċembru 2018, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Diċembru 2018, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2018Avviż legali