Agenda
StraatsburgMaandag 10 december 2018 - Donderdag 13 december 2018 248k
Donderdag 13 december 2018167kVersie: Woensdag 12 december 2018, 20:38
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:30   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
106 pointDe situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina
Verklaring van de Commissie
[2018/2971(RSP)]
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
100Deadline -Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Deadline -Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Deadline -Tanzania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
115***IvoteMinimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
35 voteSnelle afhandeling van handelsgeschillen
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen
[2018/2079(INL)]
Commissie juridische zaken
Debat: Woensdag 12 december 2018
90Deadline***IvoteVaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma
Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 12 december 2018
95Deadline***IvoteVaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 12 december 2018
104***voteOvereenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid
Aanbeveling:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid
Commissie vervoer en toerisme

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
72Deadline*voteGemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten
Verslag:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Woensdag 12 december 2018
73Deadline*voteVennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid
Verslag:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Woensdag 12 december 2018
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
23 voteBlockchain: een toekomstgericht handelsbeleid
Verslag:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid
[2018/2085(INI)]
Commissie internationale handel
113Deadline voteGepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
Ontwerpresoluties
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Debat: Dinsdag 11 december 2018
111Deadline voteBelangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië
Ontwerpresoluties
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Debat: Woensdag 12 december 2018
31Deadline voteWerkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
Verslag:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
[2018/2105(INI)]
Commissie verzoekschriften
Debat: Woensdag 12 december 2018
21Deadline voteBeraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017
Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017
[2018/2104(INI)]
Commissie verzoekschriften
Debat: Woensdag 12 december 2018
15:00 - 16:30   Debatten       Spreektijd
69 pointZeldzame ziekten
Mondelinge vraag - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie
Zeldzame ziekten
103 pointVerspreiding van de Afrikaanse varkenspest
Mondelinge vraag - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
"Catch the eye"5'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Vraagstellers (commissies)   (2x5') 10'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 december 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 december 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzania
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 10 december 2018, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 14:00
90item on the agendapointVaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
95item on the agendapointVaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
72item on the agendapointGemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten
Paul Tang (A8-0428/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
73item on the agendapointVennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -AmendementenDonderdag 6 december 2018, 13:00
113item on the agendapointGepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 december 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 december 2018, 19:00
111item on the agendapointBelangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 december 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 december 2018, 19:00
31item on the agendapointWerkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
21item on the agendapointBeraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 december 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 december 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 december 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2018Juridische mededeling