Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r. 252k
Czwartek, 13 grudnia 2018172kWersja: Środa, 12 grudnia 2018, 20:38
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:30   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
106 pointSytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie
Oświadczenie Komisji
[2018/2971(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
100Termin -Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Termin -Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Termin -Tanzania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
115***IvoteMinimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
Sprawozdanie:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
35 voteProcedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
[2018/2079(INL)]
Komisja Prawna
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
90Termin***IvoteUstanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Sprawozdanie:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
95Termin***IvoteUstanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Sprawozdanie:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
104***voteUmowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
Zalecenie:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
72Termin*voteWspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych
Sprawozdanie:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
73Termin*voteOpodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca
Sprawozdanie:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
23 voteBlockchain: przyszłościowa polityka handlowa
Sprawozdanie:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Sprawozdanie w sprawie Blockchain: przyszłościowej polityki handlowej
[2018/2085(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
113Termin voteDostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
Projekty rezolucji
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
111Termin voteKonflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej
Projekty rezolucji
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
31Termin voteDziałalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
Sprawozdanie:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
[2018/2105(INI)]
Komisja Petycji
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
21Termin votePrace Komisji Petycji w 2017 r.
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w 2017 r.
[2018/2104(INI)]
Komisja Petycji
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
15:00 - 16:30   Debaty       Czas wystąpień
69 pointChoroby rzadkie
Pytanie ustne - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Choroby rzadkie
103 pointRozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń
Pytanie ustne - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Procedura pytań z sali5'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autorzy (komisje)   (2x5') 10'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, w szczególności sprawa Nasrin Sotoudeh
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 14:00
101item on the agendapointEgipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzania
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 14:00
90item on the agendapointUstanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
95item on the agendapointUstanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
72item on the agendapointWspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych
Paul Tang (A8-0428/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
73item on the agendapointOpodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -PoprawkiCzwartek, 6 grudnia 2018, 13:00
113item on the agendapointDostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 grudnia 2018, 19:00
111item on the agendapointKonflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 grudnia 2018, 19:00
31item on the agendapointDziałalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
21item on the agendapointPrace Komisji Petycji w 2017 r.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018Informacja prawna