Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 decembrie 2018 - Joi, 13 decembrie 2018 251k
Joi, 13 decembrie 2018168kVersiune: Miercuri, 12 decembrie 2018, 20:39
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:30   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
106 pointSituația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina
Declarație a Comisiei
[2018/2971(RSP)]
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
100Termen -Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Termen -Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Termen -Tanzania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
115***IvoteAcoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
Raport  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
35 voteSoluționarea accelerată a litigiilor comerciale
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale
[2018/2079(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
90Termen***IvoteInstituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial
Raport  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
95Termen***IvoteInstituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
Raport  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
104***voteAcordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile
Recomandare  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
72Termen*voteUn sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale
Raport  Paul Tang (A8-0428/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
73Termen*voteNormele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale
Raport  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
23 voteTehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor
Raport  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor
[2018/2085(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
113Termen voteCaracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia
Propuneri de rezoluție
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Dezbatere: Marţi, 11 decembrie 2018
111Termen voteConflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă
Propuneri de rezoluție
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
31Termen voteActivitățile Ombudsmanului European în 2017
Raport  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017
[2018/2105(INI)]
Comisia pentru petiții
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
21Termen voteDezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017
Raport  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017
[2018/2104(INI)]
Comisia pentru petiții
Dezbatere: Miercuri, 12 decembrie 2018
15:00 - 16:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
69 pointBolile rare
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Bolile rare
103 pointRăspândirea pestei porcine africane
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Răspândirea pestei porcine africane
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
„Catch the eye”5'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Autori (comisii)   (2x5') 10'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 decembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 decembrie 2018, 14:00
101item on the agendapointEgipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 decembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 decembrie 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzania
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 10 decembrie 2018, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 12 decembrie 2018, 14:00
90item on the agendapointInstituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
95item on the agendapointInstituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amendamente; respingereJoi, 6 decembrie 2018, 18:00
72item on the agendapointUn sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale
Paul Tang (A8-0428/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
73item on the agendapointNormele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -AmendamenteJoi, 6 decembrie 2018, 13:00
113item on the agendapointCaracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
111item on the agendapointConflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 11 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 12 decembrie 2018, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
31item on the agendapointActivitățile Ombudsmanului European în 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
21item on the agendapointDezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -AmendamenteMiercuri, 5 decembrie 2018, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 7 decembrie 2018, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 decembrie 2018, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 decembrie 2018, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 decembrie 2018, 19:00
Ultima actualizare: 13 decembrie 2018Notă juridică