Program
ŠtrasburgPondelok, 10. decembra 2018 - Štvrtok, 13. decembra 2018 254k
Štvrtok, 13. decembra 2018175kVerzia: Streda, 12. decembra 2018, 20:40
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:30   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
106 pointSituácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine
Vyhlásenie Komisie
[2018/2971(RSP)]
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
100Termín -Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Termín -Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Termín -Tanzánia
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
115***IvoteMinimálne krytie strát pri problémových expozíciách
Správa:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
35 voteRýchle riešenie obchodných sporov
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o rýchlom riešení obchodných sporov
[2018/2079(INL)]
Výbor pre právne veci
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
90Termín***IvoteStanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program
Správa:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
95Termín***IvoteStanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027
Správa:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
104***voteDohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva
Odporúčanie:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
72Termín*voteSpoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb
Správa:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
73Termín*voteZdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou
Správa:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
23 voteBlockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika
Správa:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Správa o blockchaine: výhľadovo orientovaná obchodná politika
[2018/2085(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
113Termín votePrimeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska
Návrhy uznesení
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Rozprava: Utorok, 11. decembra 2018
111Termín voteKonflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike
Návrhy uznesení
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
31Termín voteČinnosť európskej ombudsmanky za rok 2017
Správa:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Správa o výročnej správe o činnosti ombudsmanky za rok 2017
[2018/2105(INI)]
Výbor pre petície
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
21Termín voteRokovania Výboru pre petície v roku 2017
Správa:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Správa o rokovaniach Výboru pre petície v priebehu roku 2017
[2018/2104(INI)]
Výbor pre petície
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
15:00 - 16:30   Rozpravy       Rečnícky čas
69 pointZriedkavé choroby
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Zriedkavé choroby
103 pointŠírenie afrického moru ošípaných
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Šírenie afrického moru ošípaných
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Autori (výbory)   (2x5') 10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIrán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. decembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. decembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzánia
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 10. decembra 2018, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 14:00
90item on the agendapointStanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
95item on the agendapointStanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
72item on the agendapointSpoločný systém zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb
Paul Tang (A8-0428/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
73item on the agendapointZdaňovanie príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 6. decembra 2018, 13:00
113item on the agendapointPrimeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. decembra 2018, 19:00
111item on the agendapointKonflikt záujmov a ochrana rozpočtu EÚ v Českej republike
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. decembra 2018, 19:00
31item on the agendapointČinnosť európskej ombudsmanky za rok 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
21item on the agendapointRokovania Výboru pre petície v roku 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. decembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. decembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 13. decembra 2018Právne oznámenie