Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. december 2018 - Četrtek, 13. december 2018 245k
Četrtek, 13. december 2018168kRazličica: Sreda, 12. december 2018, 20:41
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:30   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
106 pointPoložaj migrantov na meji z Evropsko unijo v Bosni in Hercegovini
Izjava Komisije
[2018/2971(RSP)]
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
100Rok -Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Rok -Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Rok -Tanzanija
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
115***IvoteMinimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti
Poročilo:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
35 voteHitro reševanje trgovinskih sporov
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov
[2018/2079(INL)]
Odbor za pravne zadeve
Razprava: Sreda, 12. december 2018
90Rok***IvoteVzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program
Poročilo:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Sreda, 12. december 2018
95Rok***IvoteVzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
Poročilo:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Sreda, 12. december 2018
104***voteSporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva
Priporočilo:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Odbor za promet in turizem
72Rok*voteSkupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev
Poročilo:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Sreda, 12. december 2018
73Rok*voteObdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo
Poročilo:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Sreda, 12. december 2018
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
23 voteBlokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
Poročilo:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Poročilo o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika
[2018/2085(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
113Rok voteUstreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
Predlogi resolucij
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Razprava: Torek, 11. december 2018
111Rok voteNasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki
Predlogi resolucij
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Razprava: Sreda, 12. december 2018
31Rok voteDejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017
Poročilo:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Poročilo o poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017
[2018/2105(INI)]
Odbor za peticije
Razprava: Sreda, 12. december 2018
21Rok voteRazprave v Odboru za peticije v letu 2017
Poročilo:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017
[2018/2104(INI)]
Odbor za peticije
Razprava: Sreda, 12. december 2018
15:00 - 16:30   Razprave       Čas za govor
69 pointRedke bolezni
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Redke bolezni
103 pointŠirjenje afriške prašičje kuge
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Širjenje afriške prašičje kuge
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)25'
Razprava brez seznama govornikov5'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Avtorji (odbori)   (2x5') 10'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, zlasti primer Nasrin Sotudeh
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. december 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. december 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. december 2018, 14:00
101item on the agendapointEgipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. december 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. december 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. december 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzanija
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 10. december 2018, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. december 2018, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 12. december 2018, 14:00
90item on the agendapointVzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
95item on the agendapointVzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
72item on the agendapointSkupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev
Paul Tang (A8-0428/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
73item on the agendapointObdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -Predlogi spremembČetrtek, 6. december 2018, 13:00
113item on the agendapointUstreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
  -Predlogi resolucijTorek, 11. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. december 2018, 19:00
111item on the agendapointNasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki
  -Predlogi resolucijTorek, 11. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. december 2018, 19:00
31item on the agendapointDejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
21item on the agendapointRazprave v Odboru za peticije v letu 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. december 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. december 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. december 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. december 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. december 2018Pravno obvestilo