Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Neljapäev, 17. jaanuar 2019 236k
Esmaspäev, 14. jaanuar 2019153kVersioon: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 20:19
 Päevakorra punktid
17:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
43Tähtaeg pointPestitsiididele lubade andmise ELi menetlus
Raport:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Raport pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta
[2018/2153(INI)]
Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
56Tähtaeg***IpointIlma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol
Raport:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

[2017/0113(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
19Tähtaeg pointSoolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis
Raport:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis
[2018/2162(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
20Tähtaeg -ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta

[2018/2222(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
35Tähtaeg -Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks
Raport:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Raport ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise kohta

[2018/2086(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
15Tähtaeg -Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused
Raport:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta

[2018/2155(INI)]
Väliskomisjon
32Tähtaeg -Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis
Raport:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis

[2018/2095(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
26 -Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris
Raport:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris

[2018/2089(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (4x6') 24'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (6x4') 24'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
43item on the agendapointPestitsiididele lubade andmise ELi menetlus
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
56item on the agendapointIlma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
19item on the agendapointSoolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
20item on the agendapointITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
35item on the agendapointHinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
15item on the agendapointUsu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
32item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 11. jaanuar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 14. jaanuar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 15. jaanuar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. jaanuar 2019Õigusalane teave