Agenda
StraatsburgMaandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019 240k
Maandag 14 januari 2019158kVersie: Woensdag 16 januari 2019, 20:23
 Agendapunten
17:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
43Deadline pointToelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
Verslag:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
[2018/2153(INI)]
Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
De stemming vindt op woensdag plaats.
56Deadline***IpointHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Verslag:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
[2017/0113(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
19Deadline pointGendermainstreaming in het Europees Parlement
Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement
[2018/2162(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
20Deadline -Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

[2018/2222(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
35Deadline -Evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector
Verslag:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector

[2018/2086(INI)]
Commissie begrotingscontrole
15Deadline -EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie
Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie

[2018/2155(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
32Deadline -Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU
Verslag:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU

[2018/2095(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
26 -Autonoom rijden in het Europees vervoer
Verslag:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer

[2018/2089(INI)]
Commissie vervoer en toerisme
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (6x4') 24'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
43item on the agendapointToelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
56item on the agendapointHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
19item on the agendapointGendermainstreaming in het Europees Parlement
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointEvaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
15item on the agendapointEU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
32item on the agendapointGendergelijkheid en belastingbeleid in de EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 11 januari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 14 januari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 15 januari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling