Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 januari 2019 - Torsdagen den 17 januari 2019 238k
Måndagen den 14 januari 2019157kUtgåva: Onsdagen den 16 januari 2019, 20:26
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
43Tidsfrist pointUnionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Betänkande:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
[2018/2153(INI)]
Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
56Tidsfrist***IpointAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Betänkande:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
[2017/0113(COD)]
Utskottet för transport och turism
19Tidsfrist pointJämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
Betänkande:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
[2018/2162(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
20Tidsfrist -Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Betänkande om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

[2018/2222(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
35Tidsfrist -Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Betänkande om bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn

[2018/2086(INI)]
Budgetkontrollutskottet
15Tidsfrist -EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
Betänkande:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Betänkande om EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU

[2018/2155(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
32Tidsfrist -Jämställdhet och skattepolitik i EU
Betänkande:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Betänkande om jämställdhet och skattepolitik i EU

[2018/2095(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
26 -Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa
Betänkande:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Betänkande om självkörande bilar inom transportsektorn i Europa

[2018/2089(INI)]
Utskottet för transport och turism
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (4x6') 24'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (6x4') 24'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
43item on the agendapointUnionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
56item on the agendapointAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
19item on the agendapointJämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointBedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
15item on the agendapointEU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
32item on the agendapointJämställdhet och skattepolitik i EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 januari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 januari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 januari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande