Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 14. siječanja 2019. - Četvrtak, 17. siječanja 2019. 241k
utorak, 15. siječnja 2019.175kVerzija: srijeda, 16. siječnja 2019., 20:20
 Točke dnevnog reda
09:00 - 10:30   Rasprave
10:30 - 11:30   Rasprave
11:30 - 12:00   Svečana sjednica
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 10:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
112 pointReforma politike EU-a u području azila i migracija a s obzirom na kontinuiranu humanitarnu krizu u Sredozemlju i Africi
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
75 pointPregled austrijskog predsjedništva Vijeća
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2942(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
11:30 - 12:00   Svečana sjednica      
100 vote20. obljetnica eura
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
91***IvoteUspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama
Izvješće:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
93***voteSklapanje sporazuma o statusu između EU-a i Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Albaniji
Preporuka:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji
[2018/0241(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
25***voteProtokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[2017/0185(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
24 voteSveobuhvatni sporazum između EU-a i Kirgistana
Izvješće:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike
[2018/2118(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
26 voteAutonomna vožnja u europskom prometu
Izvješće:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Izvješće o autonomnoj vožnji u europskom prometu
[2018/2089(INI)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
56Rok***IvoteKorištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta
Izvješće:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta


[2017/0113(COD)]
Odbor za promet i turizam
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
97Rok***IvotePrivremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja
Izvješće:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja


[2018/0101(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
90Rok***IvoteUspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Izvješće:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
57Rok*voteIzmjena Statuta Europske investicijske banke
Izvješće:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke

[2018/0811(CNS)]
Odbor za ustavna pitanja
19Rok voteRodno osviještena politika u Europskom parlamentu
Izvješće:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu
[2018/2162(INI)]
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
20Rok voteEuropsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Izvješće:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Izvješće o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije
[2018/2222(INI)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
35Rok voteProcjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora
Izvješće:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Izvješće o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora
[2018/2086(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
15Rok voteSmjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a
Izvješće:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Izvješće o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a
[2018/2155(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
32Rok voteRavnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u
Izvješće:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u
[2018/2095(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za prava žena i jednakost spolova

Rasprava: ponedjeljak, 14. siječnja 2019.
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
54 pointPredstavljanje programa aktivnosti rumunjskog predsjedništva
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2918(RSP)]
29Rok pointGodišnje izvješće ESB-a za 2017.
Izvješće:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću ESB-a za 2017.
[2018/2101(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
U nazočnosti Marija Draghija, predsjednika Europske središnje banke
22Rok pointBankovna unija - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Izvješće o Bankovnoj uniji - godišnje izvješće za 2018.
[2018/2100(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
85Rok***IpointUspostava programa InvestEU

Izvješće:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  pointZajednička rasprava - Provedba sporazuma o trgovini i o pridruživanju u Latinskoj Americi
39Rok -Provedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua
Izvješće:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Izvješće o provedbi Sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua

[2018/2010(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
27 -Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom
Izvješće:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Izvješće o provedbi trgovinskog stupa Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom

[2018/2106(INI)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
83Rok***IpointEuropski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)
Izvješće:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
89Rok***IpointEuropski socijalni fond plus (ESF+)
Izvješće:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
88Rok***IpointPosebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)
Izvješće:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
09:00 - 10:30   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore)   (0x10') 0'
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Europske središnje banke (uključujući odgovore)10'
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)50'
Izvjestitelji   (9x6') 54'
Izvjestitelji za mišljenje   (22x1') 22'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (8x5') 40'
Zastupnici164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointKorištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
97item on the agendapointPrivremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između EU-a i određenih trećih zemalja
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
90item on the agendapointUspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
57item on the agendapointIzmjena Statuta Europske investicijske banke
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
19item on the agendapointRodno osviještena politika u Europskom parlamentu
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
20item on the agendapointEuropsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
35item on the agendapointProcjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
15item on the agendapointSmjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
32item on the agendapointRavnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
29item on the agendapointGodišnje izvješće ESB-a za 2017.
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
22item on the agendapointBankovna unija - godišnje izvješće za 2018.
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
85item on the agendapointUspostava programa InvestEU

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
39item on the agendapointProvedba Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
83item on the agendapointEuropski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
89item on the agendapointEuropski socijalni fond plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
88item on the agendapointPosebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 11. siječnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 14. siječnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 15. siječnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 16. siječnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 16. siječanja 2019.Pravna napomena