Napirend
Strasbourg2019. január 14., Hétfő - 2019. január 17., Csütörtök 241k
2019. január 15., kedd177kVáltozat: 2019. január 16., szerda, 20:21
 Napirendi pontok
09:00 - 10:30   Viták
10:30 - 11:30   Viták
11:30 - 12:00   Ünnepélyes ülés
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 10:30   Viták       Felszólalási  idő
112 pointAz uniós menekültügyi és migrációs politika reformja, tekintettel a Földközi-tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Viták       Felszólalási  idő
75 pointA Tanács osztrák elnökségének mérlege
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2942(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
11:30 - 12:00   Ünnepélyes ülés      
100 voteAz euró 20. évfordulója
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
91***IvoteA vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása
Jelentés:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
93***voteAz Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése
Ajánlás:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Ajánlás az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0241(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
25***voteAz EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2017/0185(NLE)]
Külügyi Bizottság
24 voteEU–Kirgizisztán átfogó megállapodás
Jelentés:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásról szóló európai parlamenti ajánlásokról
[2018/2118(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
26 voteÖnvezető gépjárművek az európai közlekedésben
Jelentés:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben
[2018/2089(INI)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
56Határidő***IvoteA gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata
Jelentés:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2017/0113(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
97Határidő***IvoteAz EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása
Jelentés:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Jelentés az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0101(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
90Határidő***IvoteA vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
Jelentés:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
57Határidő*voteAz Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása
Jelentés:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2018/0811(CNS)]
Alkotmányügyi Bizottság
19Határidő voteA nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben
Jelentés:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről az Európai Parlamentben
[2018/2162(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
20Határidő voteFúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról
[2018/2222(INI)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
35Határidő voteAz uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése
Jelentés:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Jelentés az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékeléséről
[2018/2086(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
15Határidő voteUniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása
Jelentés:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Jelentés az uniós iránymutatásokról, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatásáról
[2018/2155(INI)]
Külügyi Bizottság
Vita: 2019. január 14., hétfő
32Határidő voteA nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban
Jelentés:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és az adópolitikákról az EU-ban
[2018/2095(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Vita: 2019. január 14., hétfő
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
54 pointA román elnökség tevékenységi programjának ismertetése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2018/2918(RSP)]
29Határidő pointAz Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése
Jelentés:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Jelentés az EKB 2017. évi éves jelentéséről
[2018/2101(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Mario Draghi, az EKB elnöke jelenlétében
22Határidő pointBankunió – 2018. évi éves jelentés
Jelentés:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Jelentés a bankunióról – 2018. évi éves jelentés
[2018/2100(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
85Határidő***IpointAz InvestEU program létrehozása
Jelentés:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Költségvetési Bizottság
Gazdasági és Monetáris Bizottság
  pointKözös vita - Kereskedelmi és társulási megállapodások végrehajtása Latin-Amerikában
39Határidő -Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása
Jelentés:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Jelentés az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról

[2018/2010(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
27 -A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása
Jelentés:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Jelentés a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról

[2018/2106(INI)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
83Határidő***IpointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
Jelentés:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
89Határidő***IpointEurópai Szociális Alap Plusz (ESZA+)
Jelentés:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
88Határidő***IpointAz európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések
Jelentés:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
09:00 - 10:30   Viták     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)   (0x10') 0'
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
„Catch the eye”5'
Képviselők45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Az Európai Központi Bank elnöke (válaszokkal együtt)10'
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)50'
Előadók   (9x6') 54'
A vélemény előadói   (22x1') 22'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointA gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
97item on the agendapointAz EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
90item on the agendapointA vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
57item on the agendapointAz Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -Módosítások2019. január 9., szerda, 13:00
19item on the agendapointA nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -Módosítások2019. január 9., szerda, 13:00
20item on the agendapointFúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. január 9., szerda, 13:00
35item on the agendapointAz uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. január 9., szerda, 13:00
15item on the agendapointUniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. január 9., szerda, 13:00
32item on the agendapointA nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. január 9., szerda, 13:00
29item on the agendapointAz Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Módosítások2019. január 9., szerda, 13:00
22item on the agendapointBankunió – 2018. évi éves jelentés
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Módosítások2019. január 9., szerda, 13:00
85item on the agendapointAz InvestEU program létrehozása
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
39item on the agendapointAz Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Módosítások2019. január 9., szerda, 13:00
83item on the agendapointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
89item on the agendapointEurópai Szociális Alap Plusz (ESZA+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
88item on the agendapointAz európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 9., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. január 11., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. január 14., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. január 15., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. január 16., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. január 16.Jogi nyilatkozat