Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019 - Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019 247k
It-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019180kVerżjoni: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 20:23
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:30   Dibattiti
10:30 - 11:30   Dibattiti
11:30 - 12:00   Seduta solenni
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
112 pointRiforma tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil fid-dawl tal-kriżi umanitarja kontinwa fil-Mediterran u fl-Afrika
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
75 pointAnaliżi tal-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2942(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
11:30 - 12:00   Seduta solenni      
100 voteL-20 Anniversarju tal-Euro
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
91***IvoteL-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri
Rapport:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
93***voteKonklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u l-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fl-Albanija
Rakkomandazzjoni:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim ta' status bejn l-UE u r-Repubblika tal-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fir-Repubblika tal-Albanija
[2018/0241(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
25***voteProtokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kirgiżistan (adeżjoni tal-Kroazja)
Rakkomandazzjoni:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
[2017/0185(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
24 voteFtehim komprensiv bejn l-UE u l-Kirgiżistan
Rapport:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim komprensiv bejn l-UE u r-Repubblika Kirgiża
[2018/2118(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
26 voteIs-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew
Rapport:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Rapport dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew
[2018/2089(INI)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
56Skadenza***IvoteL-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq
Rapport:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq
[2017/0113(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
97Skadenza***IvoteImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi
Rapport:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta d-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi
[2018/0101(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
90Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
Rapport:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
57Skadenza*voteEmenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
[2018/0811(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
19Skadenza voteL-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew
Rapport:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Rapport dwar l-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew
[2018/2162(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
20Skadenza voteL-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Rapport dwar l-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
[2018/2222(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
35Skadenza voteValutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku
Rapport:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Rapport dwar il-valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku
[2018/2086(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
15Skadenza voteIl-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE
Rapport:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Rapport dwar il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE
[2018/2155(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
32Skadenza voteL-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE
Rapport:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE
[2018/2095(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Dibattitu: It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
54 pointPreżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Rumena
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2918(RSP)]
29Skadenza pointRapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 tal-BĊE
[2018/2101(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Fil-preżenza ta' Mario Draghi, President tal-BĊE
22Skadenza pointUnjoni Bankarja - Rapport annwali 2018
Rapport:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2018
[2018/2100(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
85Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-Programm InvestEU
Rapport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  pointDibattitu konġunt - L-implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' kummerċ u ta' assoċjazzjoni fl-Amerika Latina
39Skadenza -Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù
Rapport:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù

[2018/2010(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
27 -Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali
Rapport:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Rapport dwar l-iimplimentazzjoni tal-Pilastru Kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali

[2018/2106(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
83Skadenza***IpointFond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)
Rapport:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
89Skadenza***IpointIl-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
Rapport:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
88Skadenza***IpointDispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)
Rapport:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
09:00 - 10:30   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)   (0x10') 0'
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
"Catch the eye"5'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Bank Ċentrali Ewropew (bit-tweġibiet)10'
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)50'
Rapporteurs   (9x6') 54'
Rapporteurs għal opinjoni   (22x1') 22'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointL-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
97item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
90item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
57item on the agendapointEmenda tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
19item on the agendapointL-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
20item on the agendapointL-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
35item on the agendapointValutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
15item on the agendapointIl-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
32item on the agendapointL-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
29item on the agendapointRapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
22item on the agendapointUnjoni Bankarja - Rapport annwali 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
85item on the agendapointL-istabbiliment tal-Programm InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
39item on the agendapointImplimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
83item on the agendapointFond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
89item on the agendapointIl-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
88item on the agendapointDispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 11 ta' Jannar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2019Avviż legali