Esityslista
StrasbourgMaanantai 14. tammikuuta 2019 - Torstai 17. tammikuuta 2019 237k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019173kVersio: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 20:19
 Esityslistan kohdat
08:30 - 10:00   Keskustelut
10:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 10:00   Keskustelut       Puheajat
106 pointYhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2970(RSP)]
10:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
11 pointKeskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2018/2748(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
61 voteEuroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen
Ehdotus päätökseksi
[2018/2938(RSP)]
B8-0052/2019
107 voteEsitys työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaiseksi päätöslauselmaksi, jossa pyydetään Euroopan unionin tuomioistuimelta lausuntoa Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa
[2019/2508(RSP)]
B8-0051/2019
23Määräaika voteEU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma)
Mietintö:  Marietje Schaake (A8-0478/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

[2018/0256M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
28***voteEU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta
Suositus:  Marietje Schaake (A8-0471/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
104***voteEU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet
Suositus:  Iuliu Winkler (A8-0472/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
83Määräaika***IvoteEuroopan globalisaatiorahasto (EGR)
Mietintö:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
89Määräaika***IvoteEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Mietintö:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
88Määräaika***IvoteEuroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
98Määräaika***IvoteUnionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi
Mietintö:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta
[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
43Määräaika voteTorjunta-aineiden lupamenettely unionissa
Mietintö:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Mietintö torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa
[2018/2153(INI)]
Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
105 pointTotalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2019/2500(RSP)]
59Määräaika pointPerusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017
Mietintö:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017

[2018/2103(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
86*voteYdinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen
Mietintö:  Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
27 voteKeski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano
Mietintö:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta

[2018/2106(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
85Määräaika***IvoteInvestEU-ohjelman perustaminen
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
42Määräaika*voteEU:n tilapäinen matkustusasiakirja
Mietintö:  Kinga Gál (A8-0433/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
52Määräaika*voteEuratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025
Mietintö:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
29Määräaika voteEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2017
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017

[2018/2101(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
22Määräaika votePankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018
Mietintö:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018

[2018/2100(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
39Määräaika voteEU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta

[2018/2010(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
59Määräaika votePerusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017
Mietintö:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017

[2018/2103(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
31Määräaika pointKaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen
Mietintö:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta

[2018/2056(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
46Määräaika pointVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Mietintö:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

[2018/2161(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
EIP:n pääjohtajan Werner Hoyerin läsnä ollessa
47 pointVuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta
Mietintö:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta

[2018/2151(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
EIP:n pääjohtajan Werner Hoyerin läsnä ollessa
94Määräaika***IpointUnionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta
84Määräaika***IpointVeroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen
Mietintö:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
92Määräaika***IpointPerusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen
Mietintö:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
48*pointLiettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma
Mietintö:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
08:30 - 10:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
"Catch the eye"5'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Espanjan pääministeri30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät6'
"Catch the eye"5'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Euroopan investointipankin pääjohtaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)35'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD8'ENF6'30NI5'
23item on the agendapointEU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma)
Marietje Schaake (A8-0478/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
83item on the agendapointEuroopan globalisaatiorahasto (EGR)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
89item on the agendapointEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
88item on the agendapointEuroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
98item on the agendapointUnionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
43item on the agendapointTorjunta-aineiden lupamenettely unionissa
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointPerusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017
Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU-ohjelman perustaminen
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
42item on the agendapointEU:n tilapäinen matkustusasiakirja
Kinga Gál (A8-0433/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
52item on the agendapointEuratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025
Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointPankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
39item on the agendapointEU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
31item on the agendapointKaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen
Lara Comi (A8-0456/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
46item on the agendapointVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointUnionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
84item on the agendapointVeroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
92item on the agendapointPerusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 11. tammikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 14. tammikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 15. tammikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus